Nieuws over vrijwilligerswerk

AVG-proof in 10 stappen

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten AVG kregen vrijwilligersorganisaties uitleg over de nieuwe Europese privacywetgeving. Galant biedt handvatten om je organisatie hier op voor te bereiden.

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Alle (vrijwilligers)organisaties moeten nadenken over welke persoonsgegevens van vrijwilligers, leden, deelnemers en cliënten ze bewaren en hoe ze die beveiligen. Ook moeten ze bedenken of dat wat ze opslaan wel functioneel is. De nieuwe wet verlangt van organisaties dat ze vastleggen in een plan wat ze aan persoonsgegevens registreren en hoe ze die data beschermen.

Martine Jongenelen, staffunctionaris Kwaliteit bij Welzijn Divers & Juvans, nam de deelnemers mee in 10 stappen waarmee je je organisatie voorbereid op de invoering van de nieuwe wet. Je kunt de informatie nalezen in de Presentatie AVG Galant.

Heb je nog vragen over de invoering van de AVG en jouw organisatie? Neem dan contact op met Galant.