Nieuws over vrijwilligerswerk

Denktank zoekt versterking

De Denktank Vrijwilligerswerk adviseert gevraagd én ongevraagd de gemeente ’s-Hertogenbosch en Vrijwilligersnetwerk Galant. Met een kritische blik helpen ze om het lokale vrijwilligerswerk te versterken. Ook iets voor jou?

De Denktank bestaat uit vrijwilligers die in verschillende sectoren en functies actief zijn. Ze willen van elkaar leren en krachten bundelen, tegelijk kijken ze kritisch naar beleid en ontwikkelingen die invloed hebben op vrijwilligerswerk. Hierbij kun je denken aan zaken als scholing en waardering, accommodatiebeleid en het oprichten van expert- en bestuurderspoules. De leden brengen knelpunten en wensen van vrijwilligers uit hun eigen achterban in, om samen naar slimme oplossingen te zoeken.
De Denktank is sinds begin 2018 actief en komt maandelijks samen met de beleidsambtenaar van de gemeente en een adviseur van Galant.

Heb je interesse om ook lid te worden? We zoeken actieve vrijwilligers die
• enthousiast en kritisch zijn
• andere vrijwilligers kunnen vertegenwoordigen
• kunnen netwerken en verbinden
• “open minded” en vernieuwend zijn
• zich voor minimaal een jaar bij de Denktank willen aansluiten

Wil je je aanmelden of graag wat meer informatie? Neem dan contact op met Saskia Hordijk van Galant via info@galant.nl of 073 615 62 50.