Nieuws over vrijwilligerswerk

Tientallen miljoenen euro’s voor lokaal gemeenschapsleven

In ’s-Hertogenbosch en Vught zal tot 2060 zo’n 1 miljard euro vererfd gaan worden aan goede doelen, voornamelijk nationaal en internationaal. Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West wil met een lokale goede doelen gids 10% van deze geldstroom ombuigen naar lokale organisaties.

Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West brengt in de zomer 2019 een lokale goede doelen gids op de markt, waarin zo’n 75 lokale organisaties worden opgenomen die het steunen waard zijn. De gids wordt verspreid onder notarissen, banken, vermogensbeheerders, accountants, financiële adviseurs en begrafenisondernemers.

Uit het onderzoek ‘Geven in Nederland’ van prof. dr. René Bekkers van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat in Nederland tot 2060 circa 106 miljard euro vererfd gaat worden aan goede doelen. Voor het nalaten aan nationale en internationale doelen wordt in toenemende mate reclame gemaakt. Lokale goede doelen komen nagenoeg niet aan bod, mede omdat ze te klein zijn om hier serieus werk van te maken. Rotary ’s-Hertogenbosch West komt deze lokale goede doelen nu te hulp met het project “BOSSCHE GOUDEN EEUW VAN FILANTROPIE”.

Voor dit idee, afkomstig van Jan de Rond, wordt samengewerkt met collega Rotaryclubs in ’s-Hertogenbosch en Vught, Avans Hogeschool, VU-Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Mooi zo Goed zo, lokale notarissen en banken. Rotary ’s-Hertogenbosch West gaat een belangrijk deel van haar tijd, expertise, netwerk en financiële middelen in dit decennia durende project steken. Aan dit project en het lokale goede doelen systeem zit geen strijkstok vast omdat alles belangeloos en op vrijwillige basis tot stand wordt gebracht, de essentie van het werk in Rotary verband. Dit betekent dat 100% van het geschonken en vererfde geld bij het lokale goede doel terecht komt.