Nieuws over vrijwilligerswerk

Aanmelden lokale Goede doelengids

Organisaties in de gemeente ‘s-Hertogenbosch kunnen zich tot 15 december 2018 aanmelden voor het project ‘Bossche Gouden Eeuw van Filantropie’ van Rotaryclub ‘s-Hertogenbosch West. Met de aanmelding maken ze kans op een plaats in de lokale goede doelengids.

Non-profit organisaties actief in buurt & wijk, kunst & cultuur, natuur & milieu en sociaal & maatschappelijk zijn uitgenodigd om zich voor 15 december a.s. aan te melden. Meer dan 35 organisaties hebben dit ondertussen al gedaan! Via de site van Mooi zo Goed zo zijn de voorwaarden en het aanmeldingsformulier te downloaden. Aanmelding is alleen mogelijk door middel van het aanmeldingsformulier en een mail naar rotarydenboschwest@gmail.com. Bij gelijke geschiktheid van aangemelde organisaties gaan dag en tijdstip van aanmelding een rol spelen, dus wie het eerst komt …

De gids zal in fysieke en digitale vorm eind juni 2019 verschijnen. In de gids komen zo’n 75 organisaties uit de gemeente ’s-Hertogenbosch te staan, die zich inzetten voor de medemens en een mooier en beter ‘s-Hertogenbosch. De gids komt onder andere te liggen bij notarissen, banken, vermogensbeheerders, accountants, financiële adviseurs en begrafenisondernemers. Lokale organisaties maken zo meer kans op giften uit nalatenschappen.

De aangemelde organisaties horen medio januari 2019 of ze opgenomen worden in de Bossche goede doelengids. Uitgebreidere informatie is te vinden op de websites van Rotaryclub ‘s-Hertogenbosch West en Mooi zo Goed zo.