Nieuws over vrijwilligerswerk

Overbelasting bij vrijwilligers

Steeds meer mensen doen voor hulp een beroep op vrijwilligers. Niet alleen de vraag neemt toe, ook de complexiteit. Galant onderzoekt of vrijwilligers in de gemeente ’s-Hertogenbosch overbelasting ervaren.

Groeit jouw vrijwilligerswerk je weleens boven het hoofd? Te druk, ingewikkeld of stressvol? Wij willen graag weten hoe we je kunnen helpen om het leuk te hebben en houden. Het onderzoek in ’s-Hertogenbosch richt zich specifiek op vrijwilligers tussen 30–39 jaar. Meedoen kan door een korte vragenlijst in te vullen. De gegevens worden anoniem verwerkt. Als uit het lokale onderzoek blijkt dat vrijwilligers hun werk als belastend ervaren, is de vervolgstap het bedenken van oplossingen.

Naar de vragenlijst

Landelijk onderzoek
In opdracht van NOV verrichtten onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek twee jaar onderzoek onder ruim 5200 vrijwilligers in zorg en welzijn en meer dan zeshonderd coördinatoren van veertien landelijke vrijwilligersorganisaties. De onderzoekers vroegen hen welke veranderingen zij in hun werk ervaren nu er als gevolg van bezuinigingen en decentralisaties meer van vrijwilligerswerk wordt verwacht.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat een vijfde van de ondervraagde vrijwilligers druk voelt om taken op zich te nemen die hun kennis, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te buiten gaan. Het onderzoek maakt duidelijk dat de overheid de druk van de participatiesamenleving niet bij vrijwilligers en hun organisaties kan leggen als zij daar qua ondersteuning en erkenning niets tegenoverstelt. Gemeenten moeten vrijwilligersorganisaties erkennen als gelijkwaardige gesprekpartners in het sociale domein en overvraging van vrijwilligersorganisaties voorkomen.

Het onderzoek geeft nog tal van andere inzichten. Bijvoorbeeld dat 98% van de uitvoerende vrijwilligers plezier heeft in het vrijwilligerswerk. Een opvallend hoge score gezien hun worsteling met het stellen van grenzen en de toenemende druk.

Bekijk hier de samenvatting Aan de andere kant van de schutting-publieksversie FB (1).