Nieuws over vrijwilligerswerk

Terugblik 2018

Het lokale vrijwilligerswerk bloeide en groeide ook in 2018 gelukkig weer flink. We nemen je mee langs enkele hoogtepunten.

Begin 2018 constateerden we dat in de gemeente ’s-Hertogenbosch sinds de eeuwwisseling meer dan 160 nieuwe maatschappelijke organisaties (stichtingen en verenigingen) zijn opgericht.

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018 werd de landelijke vrijwilligerscampagne NLdoet voor de 14e keer gehouden. In ‘s-Hertogenbosch e.o. waren ruim 1000 vrijwilligers actief bij 81 activiteiten.

   

De VrijwilligersAcademie073 bood in 2018 zo’n 115 workshops en activiteiten aan, met 1250 plaatsen voor vrijwilligers. Aan de zesde editie van de Week van de VrijwilligersAcademie073 – van 9 t/m 13 april 2018 – namen 645 vrijwilligers en studenten deel. Veel workshops en activiteiten zaten volgeboekt.

Op 26 april 2018 werden negentien mensen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast werd één Bosschenaar benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In totaal ontvingen vijf vrouwen en vijftien mannen een lintje. Van de twintig gedecoreerden zijn er acht afkomstig uit Rosmalen, twee uit Nuland, één uit Empel en negen uit ’s-Hertogenbosch.

Het CBS presenteerde in de zomer van 2018 nieuwe cijfers over vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerskorps in de gemeente ’s-Hertogenbosch behoort tot de top van Nederland. Zwolle heeft met 62 procent het hoogste percentage vrijwilligers. Andere steden met naar verhouding veel vrijwilligers zijn Leiden, ‘s-Hertogenbosch, Enschede, Nijmegen, Groningen, Apeldoorn, Amersfoort en Utrecht (van 47 tot 51 procent).

Jan de Rond trok volop aandacht met zijn zomerchallenge: maak een grastekening en verdien zo extra geld voor je Burendag activiteit. De enorme smiley, die Jan op het gazon voor ons kantoor creëerde, kreeg flinke belangstelling in de media.

Op 22 & 23 september 2018 vierden we Burendag. In de gemeente ’s-Hertogenbosch vond een recordaantal van 86 activiteiten plaats. Voor het eerst deden in alle wijken en dorpen van de gemeente straten of buurten mee!

   

In samenwerking met Galant besteedde de bibliotheek in september extra aandacht aan vrijwilligerswerk, met een thematafel vol inspirerend leesvoer. Het fotoboek “SAMEN” van Galant en het boek “Versier de stad” van Mooi zo Goed zo zijn opgenomen in de vaste collectie van de bieb. “Versier de stad” werd tevens opgenomen op de website van het NOV.

In oktober 2018 lanceerde de Bossche Rotary West, in samenwerking met Mooi zo Goed zo, hun project voor een lokale goede doelengids, waarin zo’n 75 organisaties worden opgenomen die het steunen waard zijn. Alkmaar heeft dit bijzondere initiatief inmiddels overgenomen.

Op woensdag 7 november maakte het Rosmalens Verenigingen Contact (RVC) bekend dat Jo Versteijnen (81) en Stijn Lathouwers (17) zichzelf de Rosmalense Vrijwilligers van het Jaar mogen noemen. Tevens werden zes jubilerende clubs in het zonnetje gezet vanwege hun 25- tot 75-jarig bestaan.

In november kon iedereen in de gemeente ’s-Hertogenbosch een lokale organisatie voordragen voor de Meer dan Handen vrijwilligersprijzen. Een jury koos uit tientallen aanmeldingen zeven finalisten, waarop gestemd mocht worden. Maaspoort Kids kreeg de meeste stemmen en wordt samen met Bij Katrien en stichting de Vinkelse Molen voorgedragen voor de landelijke prijzen.

Op 7 december, de landelijke Dag van de Vrijwilliger, genoten ruim 180 vrijwilligers van een feestelijke waarderingsavond, georganiseerd door de gemeente in samenwerking met Galant.