Nieuws over vrijwilligerswerk

Input accommodatiebeleid gevraagd

De Denktank Vrijwilligers (afvaardiging van vrijwilligers) buigt zich over het accommodatiebeleid van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Veel vrijwilligersorganisaties hebben hiermee te maken; we kunnen je input dan ook goed gebruiken.

Veel organisaties hebben ruimte nodig voor hun werkzaamheden of activiteiten. Een permanente eigen stek kost geld, niet alle organisaties hebben dit. Als je geen eigen locatie hebt, dan kun je (tegen betaling) gebruik maken van gemeentelijke accommodaties zoals Brede Scholen of wijkcentra. Voor organisaties levert dit soms problemen op, zoals het moeten delen van ruimtes met andere gebruikers, geen/weinig (opslag)ruimte of men kan de huur niet opbrengen.

De Denktank Vrijwilligers ontvangt opmerkingen, tips en klachten graag om het gesprek met de gemeente hierover aan te gaan. Wil je iets kwijt? Mail dan naar info@galant.nl.