Vacaturebank VrijwilligersAcademie073

ALV tijdens corona

Als vereniging moet je minimaal één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) houden. Wat kun je doen, nu er vanwege de maatregelen tegen corona voorlopig geen vergaderingen met grote groepen mogelijk zijn?

De ALV organiseren zoals je gewend bent, zit er voor de meeste verenigingen op korte termijn niet in. Door de tijdelijke wet Covid-19 zal het binnenkort toegestaan zijn om de ALV volledig digitaal te organiseren, mits je aan een aantal voorwaarden voldoet. Let op: dit voorstel is nog niet aangenomen. Nog even wachten met de volledig digitale ALV dus.

Mr. Arthur van der Hoeff, voorzitter van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht, geeft aan hoe je kunt handelen in de periode dat er geen (digitale) ALV kan plaatsvinden:

• Bestuursleden waarvan de zittingstermijn afloopt, blijven aan tot de eerstvolgende ALV.
• Het bestuur behandelt alleen lopende zaken en stelt ingrijpende beslissingen, waarvoor besluitvorming door ALV noodzakelijk is, zo veel mogelijk uit.
• Bestuursvergaderingen en stemmen door bestuursleden gebeuren digitaal. Indien statuten anders voorschrijven gebeurt dit met een beroep op artikel 2.8 lid 2 BW (redelijkheid en billijkheid).
• Leden ontvangen informatie over het uitstellen van de ALV tot nader bericht.
• Indien leden komen met een verzoek tot een reguliere ALV, dan wordt door het bestuur nogmaals een afweging gemaakt of het gelet op de omstandigheden redelijk is om toch een ALV te houden.
• Indien het houden van een ALV noodzakelijk is gelet op te nemen belangrijke besluiten, of indien een verzoek van het benodigde aantal leden daartoe redelijk moet worden geacht, kan toch een oproep voor een ALV gedaan worden.
• Beraadslaging en besluitvorming in de ALV uitvoeren door middel van digitale tools, zoals online vergadering(en). Als de statuten daarin niet voorzien, gebeurt dit met een beroep op artikel 2.8 lid 2 BW.
• Tijdens de vergadering een zeer beperkt aantal bestuursleden daadwerkelijk aanwezig (waaronder de voorzitter en secretaris, met gepaste afstand tot elkaar). De overige leden nemen uitsluitend deel aan de vergadering op afstand, bijv. via digitale tools.
• Aanbeveling voor de toekomst: pas je statuten aan, door bepalingen voor digitale besluitvorming op te nemen.

De uitgebreide informatie van Mr. Arthur van der Hoeff is hier te lezen.

Bronnen: www.sportknowhowxl.nl en Legal Letters juridisch advies

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden