Vacaturebank VrijwilligersAcademie073

“Zinvol en zeer de moeite waard”

Zo omschrijft een vrijwillige mentor zijn werk, op de website van stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant. De komende jaren zijn veel extra mentoren nodig. Michael Bögels zocht uit wat zij eigenlijk doen.

Een ervaren begeleider: zo definieert de dikke Van Dale het woord “mentor”. Dat is erg ruim gesteld, je hebt heel veel soorten mentorschap. Soms is het prettig om een mentor te hebben, soms is het hard nodig. Denk aan mensen die niet in staat zijn om zelfstandig beslissingen te nemen over behandeling, verzorging of verpleging. Zoals mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een beperking. Als ze niemand hebben om op terug te vallen, kan een mentor uitkomst bieden.

Een mentor zorgt er voor dat een cliënt goed begeleid wordt en de juiste behandeling en verzorging krijgt. Dat doet hij of zij vanzelfsprekend zoveel mogelijk samen met die cliënt. De stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant wil graag meer bekendheid geven aan wat het mentorschap inhoudt en wat de vrijwilligers, verbonden aan de stichting, precies doen. Dat heeft een reden. De stichting komt nu al mentoren te kort en in de toekomst zullen ze juist nog harder nodig zijn.

Mireille Peemen van de stichting Mentorschap zegt het zo: “Iedereen die zich geroepen voelt voor dit werk, meld je alsjeblieft aan, laat van je horen. We hebben allerlei cliënten die om uiteenlopende redenen een mentor nodig hebben. Als je er iets voor voelt, ga dan altijd het gesprek met ons aan.”
De stichting is een onderzoek gestart naar de bekendheid van mentorschap. Het doel is om beter duidelijk te maken hoe mentorschap toegewezen wordt en wat mentorschap kan betekenen.

Om mentor te worden moet je achttien jaar of ouder zijn. Natuurlijk wordt bekeken of de aspirant-mentor geschikt is voor het werk. Na een cursus volgt er een kennismakingsperiode met de aanvrager en dan wordt de aanvraag met het advies van de stichting Mentorschap voorgelegd aan de kantonrechter, die na goedkeuring ook de hoogte van de vergoeding vaststelt. De vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld.

De stichting heeft een reeks activiteiten voor de vrijwilligers-mentoren, zij zullen nooit het gevoel hoeven hebben dat ze er alleen voor staan. Iedere mentor heeft een coördinator voor vragen, overleg en als klankbord. Bovendien organiseert de stichting bijeenkomsten waar onderwerpen aan de orde komen die voor de mentor van belang kunnen zijn. En er is ‘de dag van mentor’, een jaarlijkse bijeenkomst waarop mentoren uit de regio elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

“Iets betekenen voor mensen die jouw hulp goed kunnen gebruiken.” Dat is de eerste zin die een vrijwilliger voor de website van de stichting gebruikt, om te beschrijven wat zijn mentorschap voor hem te bieden heeft. En de laatste zin die hij opschreef: “Het is zinvol en zeer de moeite waard.”

Meer informatie is te vinden op de website van stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden