Projecten

Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen

Gemeenten mogen drie inspirerende vrijwilligersorganisaties voordragen voor de landelijke Meer dan Handenprijs. Van 5 tot en met 26 november 2018 kan iedereen een organisatie uit de gemeente ’s-Hertogenbosch nomineren.

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, veel mensen doen het met enorme inzet en plezier. Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering. Met de Meer dan Handen vrijwilligersprijzen worden lokale en landelijke organisaties én bijzondere vrijwilligers in het zonnetje gezet.
Gemeenten mogen drie lokale vrijwilligersorganisaties of – initiatieven voordragen: de gemeente ‘s-Hertogenbosch maakt graag gebruik van deze mogelijkheid. Maar welke drie clubs worden dat?

Nomineer een organisatie
Van 5 tot en met 26 november kan iedereen een organisatie uit de gemeente ’s-Hertogenbosch nomineren. Voorwaarden om een organisatie te nomineren zijn:

• De vereniging, stichting of initiatief is gezeteld in de gemeente ‘s-Hertogenbosch
• Verbindend: met inwoners, met andere organisaties, met de eigen vrijwilligers
• Verrassend: grensverleggend / vernieuwend werken
• De organisatie uit waardering voor eigen vrijwilligers
• Draagt bij aan een zorgzame samenleving
• De organisatie is duurzaam
• De organisatie heeft hart voor vrijwilligers

Klik hier om een organisatie te nomineren

Bekendmaking zes lokale genomineerden
Uit alle nominaties kiest een jury zes organisaties die doorgaan naar de tweede stemronde. Deze organisaties presenteren zich op 7 december, de landelijke Dag van de Vrijwilliger, tijdens de waarderingsavond in het bestuurscentrum.
Van alle zes genomineerden wordt ook een promotiefilmpje gemaakt.

Inwoners kiezen drie favorieten
Tussen 8 en 13 december mogen alle inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch hun stem uitbrengen op één van de zes genomineerde organisaties. De drie organisaties met de meeste stemmen worden door de gemeente voorgedragen voor de landelijke Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen.

De organisatie die de meeste publieksstemmen ontvangt, wint ook een prijs van € 1000,- van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Uitreiking landelijke Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen
Op 15 februari 2019 reikt de staatssecretaris van VWS de landelijke prijzen uit tijdens een speciale inspiratiebijeenkomst.