Vrijwilligerswerk: een inspirerende (vrije)tijdsbesteding!

Vrijwilligersonderzoek

Uit het onderzoek naar vrijwilligerswerk in de gemeente ’s-Hertogenbosch blijkt dat de 47.500 actieve vrijwilligers overwegend tevreden zijn met het werk dat ze doen. Vrijwilligers zijn vooral actief omdat zij een bijdrage aan de samenleving willen leveren én er zelf plezier in hebben.

In het najaar van 2017 deden Galant Vrijwilligersnetwerk, Welzijn Divers en de gemeente ’s-Hertogenbosch onderzoek naar het lokale vrijwilligerswerk. In totaal deden 5062 inwoners mee aan het onderzoek. Aan deze hoge respons zien we dat er een grote betrokkenheid is bij het onderwerp.

Het vrijwilligerscorps in de gemeente ’s-Hertogenbosch lijkt na jaren van groei, van 30.000 (29%) in 2002 naar 47.500 (39%) in 2017, te stabiliseren. Van de vrijwilligers doet 85% het vrijwilligerswerk via een organisatie, een vereniging of stichting. Voor 13% geldt dat niet. Zij doen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in de wijk samen met een aantal buurtgenoten.

Vrijwilligerswerk is er in allerlei soorten, maten en sectoren. Het meeste vrijwilligerswerk wordt gedaan op het gebied van sport (25%). Daarnaast is Zorg & hulpverlening een veelgenoemde sector (22%) en 20% van de vrijwilligers is actief in wijk, buurt en/of bewonerszaken.

Opvallend is dat de gemiddelde vrijwilliger in 1,7 sectoren actief is. Veel vrijwilligers doen op meerdere plekken vrijwilligerswerk. Bij hoeveel organisaties de gemiddelde vrijwilliger tegelijkertijd werkt is in het onderzoek niet gevraagd. Dat is dus nog onbekend.
Het vrijwilligerswerk doen 4 op de 10 mensen op flexibele basis. Zij zijn een wisselend aantal uren en dagen per week/maand actief. Een kwart (25%) besteedt een vast aantal uren per week/maand aan het vrijwilligerswerk. 19% heeft wel vaste taken, maar kan het aantal uren zelf invullen.

Het merendeel van de vrijwilligers (62%) geeft aan dat zij vrijwilligerswerk doen om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Bijna de helft noemt plezier als belangrijke reden!

De meeste vrijwilligers zijn gelukkig ook tevreden over de waardering en ondersteuning die ze krijgen:

• Vrijwel alle vrijwilligers geven aan dat duidelijk is wat er van hen wordt verwacht in het vrijwilligerswerk. Zo’n 1 op de 10 vrijwilligers vindt dat er teveel van hen wordt verwacht.
• De meeste vrijwilligers (92%) vinden dat zij voldoende kennis en vaardigheden hebben om het vrijwilligerswerk te kunnen doen.
• Vrijwilligers zijn over het algemeen tevreden over de samenwerking met andere vrijwilligers. Ditzelfde geldt voor de samenwerking met betaalde medewerkers. Over de taakverdeling tussen de vrijwilliger en de betaalde medewerkers zijn de meeste vrijwilligers tevreden (77%). 8% is hierover ontevreden.
• 86% van de vrijwilligers geeft aan dat zij zich gewaardeerd voelen als vrijwilliger. Driekwart vindt dat zij voldoende informatie krijgen om hun vrijwilligerswerk goed uit te kunnen voeren.
• De meeste vrijwilligers (79%) vinden dat zij voldoende ruimte krijgen om hun eigen ideeën in te brengen bij het vrijwilligerswerk. Ook kunnen zij veelal de dagen/tijden waarop zij het vrijwilligerswerk doen aanpassen aan hun beschikbaarheid.
• De meeste vrijwilligers (84%) geven aan dat zij beschikken over de juiste materialen en faciliteiten om hun vrijwilligerswerk te kunnen doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om apparatuur, gereedschap, een computer of een vergader/werklocatie.

Alle resultaten zijn te lezen in het rapport Vrijwilligersonderzoek 2017.