Nieuws over vrijwilligerswerk

Laagstopgeleide vrijwilligers maken meer uren

Van de laagst opgeleiden zegt 31% vrijwilligerswerk te doen, van de hoogst opgeleiden is dat 58%. Een vrijwilliger met basisonderwijs als hoogst genoten opleiding steekt wel meer tijd in het vrijwilligerswerk dan iemand met een wo-master of doctorstitel. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

Jaarlijks ondervraagt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) mensen van 15 jaar of ouder over hun deelname aan vrijwilligerswerk in het afgelopen jaar. Daaruit blijkt onder meer dat de laagstopgeleide vrijwilligers gemiddeld 6,7 uur per week actief zijn. De hoogst opgeleiden (wo-master of doctor) besteden gemiddeld 3,7 uur aan het vrijwilligerswerk.

Tekst loopt door onder de foto.

Vrijwilligers hebben ook aangegeven waarom zij vrijwilligerswerk doen. Daarbij konden ze meerdere opties aankruisen. Bij de laagst opgeleiden was het meest genoemde motief dat zij vrijwilligerswerk leuk vonden. Bij de hoogst opgeleiden stond dit op de tweede plaats. Zij noemden het meest dat ze iets voor een ander wilden doen. Dit stond op de tweede plaats bij de laagst opgeleiden.
Voor beide groepen is meer kans krijgen op een baan het minst genoemde motief. De laagst opgeleiden geven hun vrijwilligerswerk een 7,8. De hoogst opgeleiden zitten daar onder met een 7,5.

Bron: CBS