GA Fondsenwerven

Anna Earl J Jb1niw1j0 Unsplash

GA Fondsenwerven

Maatschapppelijke non-profit organisaties, stichtingen en verenigingen kunnen een beroep doen op Galant voor advies en informatie over Goede doelen fondsen en fondsenwerven. Heb je belangstelling in ‘GA Fondsen werven'? Neem contact op met Galant!

Mail Galant
Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Ruim veertigduizend inwoners van ’s-Hertogenbosch doen vrijwilligerswerk: dat levert heel wat mooie verhalen op. Om die te verzamelen, zwerven tussen 8 mei en 1 juli vijftig Goeie Vriendenboekjes van Galant rond in de gemeente. De Goeie Vriendenboekjes worden door vrijwilligers aan elkaar doorgegeven en zullen opduiken bij stichtingen, verenigingen en ontmoetingsplekken. Lees meer Galant Goeie Vriendenboek