GA Sponsoren

GA Sponsoren

Draag jij met jouw onderneming graag een steentje bij aan het lokale gemeenschapsleven? De Sociaal makelaar bemiddelt tussen sociale initiatieven en kleinschalige projecten enerzijds en ondernemers die deze initiatieven en kleinschalige projecten willen helpen realiseren anderzijds en beoordeelt elk idee op doelstelling en haalbaarheid. Zo verwerven deze initiatieven en kleinschalige projecten als het ware het 'Galant keurmerk', om daarmee aan te geven dat zij het vertrouwen en de medewerking van het plaatselijke bedrijfsleven ook werkelijk verdienen.

Om deze initiatieven te ondersteunen, vragen wij bedrijven om onze inzet en daarmee de Bossche gemeenschap te sponsoren.

Wat krijg je in ruil voor jouw sponsorbijdrage?

  • Tweemaal per jaar organiseren wij een netwerkcafé; non-profit organisaties en bedrijven kunnen elkaar hier informeel ontmoeten, ideeën uitwisselen en samenwerkingen aangaan.
  • Promotie van vrijwillige inzet en van maatschappelijk betrokken ondernemen op de Galant website, de sociale media en nieuwsbrief van Galant.
  • Ondersteunen van lokale sociale en groene (buurt-)initiatieven.
  • Jubileumbijdragen voor jubilerende non-profit organisaties in ’s-Hertogenbosch.
  • Vermelding van uw bedrijfslogo op de Galant website.

Met behulp van dit antwoordformulier kun je aangeven of wij in 2023 op je steun mogen rekenen.

Ontvangen sponsorgelden en donaties komen voor 100% ten goede aan onze inzet voor buurtbewoners, vrijwilligers en maatschappelijke non-profit organisaties die het Galant keurmerk verdienen. Galant maakt deel uit van Farent Sociaal werk. Farent is een ANBI  instelling waardoor donaties aan Galant 100% fiscaal aftrekbaar zijn. Toegezegde sponsorbedragen worden door middel van een factuur geïnd door Farent, juridisch en rechtspositioneel verantwoordelijk voor Galant.

Mail Galant
Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Af en toe helpen, wanneer het in jouw agenda past? Via onze flex-ploeg Blik Vrijwilligers kun je iets goeds te doen voor een lokale organisatie die even extra handjes nodig heeft. Bij voorbeeld bij onderhoudsklussen of grote activiteiten. Je krijgt een appje van Galant als een organisatie hulp nodig heeft en bepaalt zelf of je zin en tijd hebt om mee te werken. Je helpt steeds één dagdeel of één dag met afgebakende tijden. Dat kan ook op zaterdag of zondag zijn, of een avond. Meld je aan