Nieuws over vrijwilligerswerk

Op 7 december is het feest

De gemeente geeft een feest voor vrijwilligers en dit wordt mede georganiseerd door – juist ja – vrijwilligers! Michael Bögels sprak met de “7 december brigade”, die ook de rest van het jaar niet stil zit.
Op 7 december zit de Goedheiligman weer hoog en droog in Spanje. Hij verbaast zich er zoals ieder jaar over, dat er nooit iemand op zijn verjaardag komt. De kinderen denken alweer verder, zien al bijna de cadeautjes onder de kerstboom liggen. En dan is het feest in het Theater aan de Parade op de nationale vrijwilligersdag. De gemeente wil laten zien dat ze trots is op iedereen die vrijwilligerswerk doet, daarom nodigt ze alle vrijwilligers in de gemeente uit. Vier op de tien inwoners van de gemeente Den Bosch doen vrijwilligerswerk, dus het kan een groot feest worden.

“Daar heb ik niet eens aan gedacht.” Dat is de reactie van een van de vrijwilligers, die samen met Saskia van Galant het vrijwilligersfeest organiseren, op de vraag of ze het niet jammer vinden dat ze zelf niet aan het feest kunnen deelnemen omdat ze die middag keihard zullen moeten werken. Om het feest te organiseren komt de groep vrijwilligers, de ‘7-december-brigade’ een keer of acht bij elkaar en besteden ze veel tijd aan de deelopdrachten die ze tijdens de bijeenkomsten toebedeeld kregen.

Het is niet zo dat Petra, Angelique, Ineke, Hilda en Jannie zich vervelen als ze niet voor de 7-december-brigade werken. Desgevraagd noemen ze wat vrijwilligerswerk op waaraan ze deelnemen. Het is een lange en zeer gevarieerde lijst: vrijwilliger dierenpark, Blauwe Engel, vrijwilliger bij het Autisme Informatie Centrum (AIC), werken voor Galant, coördinator European Voluntary Service (EVS), om een greep te doen. En heel duidelijk: “Ik organiseer van alles.”

Tekst loopt door onder de foto

Ze hebben wel bijna allemaal een gemeenschappelijke bezigheid: lid zijn van de Denktank van de gemeente. Die deed een kleine twee jaar geleden een oproep om mee te denken over het vrijwilligerswerk. Aan die oproep werd gehoor gegeven en Saskia vertelde dat de vrijwilligers in de gesprekken met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur ‘ongezouten’ hun mening geven.

Er gaat heel veel goed, vrijwilligers worden waar nodig goed ondersteund. Al pratend kwam men er achter dat de website van Galant niet erg bekend is, terwijl daarop toch bijzonder veel te vinden is. Bijvoorbeeld over wetgeving, er zijn allerlei documenten over vrijwilligerswerk te vinden, ook nieuws en nog veel meer. Daar mag dus best meer bekendheid aan gegeven worden.

De Denktank houdt zich ook bezig met het accommodatiebeleid van de gemeente. Binnen de Denktank wordt gevreesd dat de gemeente vooral denkt aan de financiën. Ze zouden, zo zegt men, veel meer uit moeten gaan van hoe belangrijk het vrijwilligerswerk is, ook voor de gemeente is. Er zou best wat meer waardering getoond mogen worden. Typisch: bij de opening van de Vrijwilligersacademie dit jaar was geen wethouder aanwezig, bij het vrijwilligersfeest vorig jaar in het Bestuurscentrum alleen een boodschap via video.

De leden van de 7-december-brigade vertelden dat niets over het feest van tevoren bekend gemaakt mocht worden, dat is te begrijpen. Wel wilden ze kwijt dat vertegenwoordigers van de gemeente, van zorg- en welzijnsinstellingen en van andere organisaties zich gaan inzetten om het feest te doen slagen. Alle tekenen wijzen er op dat het een bijzonder feest wordt op 7 december.