Nieuws over vrijwilligerswerk

Iedereen past bij ons

“Als een vrijwilliger zich aanmeldt, kijken we naar de mogelijkheden van de vrijwilliger, niet naar de vacature” vertellen Angela en Corrie van Vivent aan Michael Bögels. Dankzij een kritische blik op hun eigen vrijwilligersbeleid hebben zij het keurmerk “Vrijwillige Inzet Goed Geregeld” gekregen.

Het liefst zou ik dit artikel in de vorm van een stripverhaal willen presenteren. In de eerste vijf plaatjes worden de hoofdrolspelers gepresenteerd: de bewoners, de personeelsleden en de mensen waar dit verhaal over gaat: de vrijwilligers. Het vijfde plaatje gaat over de vereniging NOV: Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Na de introductie volgt het nodige gekrioel, zoals dat in een stripverhaal thuishoort. En tenslotte de laatste bladzijde waar alle participanten blij naar boven kijken en waarboven het NOV Keurmerk “Vrijwillige Inzet Goed Geregeld” fladdert. Maar nee, het wordt weer gewoon een verhaal, waar ook niets mis mee is tenslotte.

Ik praat met Angela en Corrie, allebei vrijwilligers-coördinator bij de organisatie Vivent en met Saskia van Galant in haar rol van adviseur van de vereniging NOV. Vivent is expert op het gebied van dementie, complexe neurologische aandoeningen en niet aangeboren hersenletsel. Vivent heeft vijf woonzorgcentra. Bij Vivent werken 1500 beroepskrachten en 800 vrijwilligers. Zulke cijfers bij dit soort organisaties zijn altijd indrukwekkend en laten een beetje zien hoe ingewikkeld het is om bij zulke aantallen mensen de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Tekst loopt door onder de foto 

Saskia Hordijk (Galant), Angela van den Heuvel en Corrie van Son (Vivent)/ foto Michael Bögels

En dan de vereniging NOV. Zij is de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland. Ze zijn heel duidelijk: “Zonder de inzet van vrijwilligers kan de missie van een organisatie niet of minder goed bereikt worden.” Of, zoals iemand tijdens de bijeenkomst op de Dag van de Vrijwilliger het verwoordde: “Veertig procent van de mensen in onze gemeente doet vrijwilligerswerk. Je kunt je bijna niet voorstellen wat er niet meer kan als dat wegvalt.”

De vereniging NOV biedt een plan aan: “Vrijwillige Inzet Goed Geregeld”. De kern daarvan is dat bestuur en vrijwilligers met elkaar in gesprek gaan over de kwaliteit van het vrijwilligerswerk binnen de organisatie. Wat gaat er goed, wat kan er beter?

Maar een organisatie kan verder gaan, ze kan het NOV-keurmerk “Vrijwillige Inzet Goed Geregeld” halen. Dat heeft Vivent gedaan. Angela en Corrie van Vivent namen contact op met de vereniging NOV. Samen met een vertegenwoordiger van de vereniging doorliepen ze een heel traject. Ze keken wat goed was en wat beter kon: deels door middel van zelf-evaluatie, deels door gesprekken met betrokkenen, onder wie natuurlijk de vrijwilligers.

Corrie vertelt hoe dat ging: “We ontdekten dat we al heel veel goed geregeld hadden. In gesprekken hebben we goede ideeën op papier gezet en ons de vraag gesteld: houden we ons er aan? Een voorbeeld. Als er stond dat er binnen vier weken een evaluatie moest komen, was dat dan een gesprekje in de wandelgangen -wat heel goed kan werken- of maakten we gebruik van een evaluatieformulier?” Saskia vult aan: “Het fijne van een doorlopend traject is dat je weet dat er blijvende aandacht is voor deze zaken.”

Angela gaat verder: “Voor ons bij Vivent zijn vrijwilligers gelijk aan beroepskrachten. We hebben heel veel scholingsaanbod, we houden twee keer per jaar groepsoverleg en dan vragen we hoe het gaat en wat er beter kan. Vrijwilligers kunnen ons altijd bereiken, we willen zichtbaar zijn in huis. Als zich een vrijwilliger aanmeldt, kijken we naar de mogelijkheden van de vrijwilliger, niet naar de vacature. Iedereen past bij ons.”

Corrie en Angela zijn trots op het keurmerk “Vrijwillige Inzet Goed Geregeld.” In het stripverhaal zou dat blijken uit al die gezichten die goed geluimd omhoogkijken naar een neerfladderend papier met daarop in grote letters: KEURMERK.

Meer weten of zelf aan de slag met het keurmerk Goed Geregeld? Neem contact op met Galant of kijk op de website van het NOV.