Noodfonds Energie voor organisaties

Energie

Vanaf 1 maart is er binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch 2,5 miljoen euro beschikbaar voor energiesteun aan gesubsidieerde instellingen. Sportverenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties die in de problemen komen door de hoge energieprijzen, kunnen tot 31 maart 2023 een eenmalige energiecompensatie aanvragen. Alle aanvragen worden na 31 maart beoordeeld. Het maakt dus niet uit hoe snel je de aanvraag indient.

Wie komen in aanmerking?

  • Organisaties die structureel subsidie van de gemeente krijgen en die onvoldoende geld hebben om de gestegen energiekosten op te vangen;
  • Huurders (stichtingen, verenigingen en eenmanszaken) van gemeentelijk vastgoed van met energielabel E, F en G, zoals de Tramkade;
  • Maatwerk voor organisaties die sociaal maatschappelijk van vitaal belang zijn en die niet geholpen zijn door de andere maatregelen. De gemeente vindt het daarbij wel van belang dat deze organisaties ook na de eenmalige steun op langere termijn overeind kunnen blijven.
Compensatie aanvragen
Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Ruim veertigduizend inwoners van ’s-Hertogenbosch doen vrijwilligerswerk: dat levert heel wat mooie verhalen op. Om die te verzamelen, zwerven er vijftig Goeie Vriendenboekjes van Galant rond in de gemeente. De Goeie Vriendenboekjes worden door vrijwilligers aan elkaar doorgegeven en zullen opduiken bij stichtingen, verenigingen en ontmoetingsplekken. Lees meer Galant Goeie Vriendenboek