Vacaturebank VrijwilligersAcademie073

Onderzoek rol en positie vrijwilligerscoördinator

Eind 2019 heeft Movisie een landelijk online onderzoek uitgevoerd onder coördinatoren vrijwillige inzet. Daarmee wordt iedereen bedoeld die vrijwilligers aanstuurt, begeleidt of ondersteunt, direct of indirect, betaald of onbetaald en in elke maatschappelijke sector.

Uit het onderzoek, dat onder bijna 800 deelnemers uitgevoerd werd, komt naar voren dat de gemiddelde coördinator vrijwillige inzet een groot aantal verschillende taken op haar bordje heeft. En tegelijk in veel organisaties met een toenemend aantal (soorten) vrijwilligers te maken heeft. Dat vergt nogal wat competenties en kwaliteiten. De uitkomst van het onderzoek is dat in veel gevallen niet het werken met vrijwilligers het grootste vraagstuk is, maar het organiseren en coördineren van het vrijwilligerswerk als onderdeel van de bedrijfsvoering en het waarborgen van de continuïteit ervan.

Die organisatie en coördinatie van vrijwilligerswerk en borging van de continuïteit vraagt volgens de onderzoekers om verschillende competentieprofielen van de coördinatoren vrijwillige inzet. Onderzoeker Michaëla Merkus: ‘Een strategisch competentieprofiel en een uitvoerend competentieprofiel. De strategische coördinatoren benoemen de meer strategische kwaliteiten en competenties en willen zich daarin verder ontwikkelen en de uitvoerende coördinatoren achten juist de toegepaste kwaliteiten en competenties hoog.’

Door erkenning van het vak coördinator vrijwillige inzet en het ontwikkelen van competentieprofielen is het makkelijker om kwaliteitseisen aan het vak te hangen. Dat kan bijdragen aan de verbetering van het aansturen, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers.

Klik hier voor het hele rapport Onderzoek Rol en Positie Coördinator Vrijwillige Inzet

Bron: www.movisie.nl

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden