Vacaturebank VrijwilligersAcademie073

UBO-registratie verplicht voor stichtingen en verenigingen

Vanaf 27 maart 2022 is het verplicht voor stichtingen en verenigingen om hun UBO's te registreren in het Handelsregister. Wat moet je weten over dit nieuwe register?

Een UBO is een “Ultimate Beneficial Owner”, ofwel de uiteindelijk belanghebbende(n) van een organisatie. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Non-profit stichtingen en verenigingen moeten hun statutaire bestuur inschrijven, aangezien er geen uiteindelijk belanghebbende personen zijn bij ANBI’s. Dit wordt ook wel de “pseudo-UBO” genoemd. Omdat er geen onderscheid te maken valt tussen verschillende bestuurders, worden alle bestuursleden ingeschreven.

Galant heeft een handleiding voor het registreren van UBO's van stichtingen en verenigingen.

Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen o.a. witwaspraktijken voorkomen worden. 
Een deel van de data in het register is tegen een kleine vergoeding in te zien. Het gaat om voornaam, achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat, aard en omvang van de UBO.

Gegevens zoals BSN-nummers, geboortedag en -plaats, woonadres en identiteitsbewijs zijn afgeschermd, zodat alleen bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid die kunnen zien. Ook zal zoeken op naam van de UBO niet mogelijk zijn: men kan alleen op ondernemingen of rechtspersonen zoeken. Het register voldoet aan de AVG-privacywetgeving.

Bronnen: Kamer van Koophandel en Vakblad Fondsenwerving.

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden