Vacaturebank VrijwilligersAcademie073

Veerkracht en zorgen

Uit de 2e ronde van het onderzoek naar de gevolgen van corona voor lokale stichtingen en verenigingen, blijkt dat het aanpassingsvermogen groot is. Bijna driekwart van de organisaties verwacht de coronacrisis zeker te overleven. De sector Kunst & Cultuur maakt zich juist in toenemende mate zorgen.

Het Meldpunt Lokale Organisaties startte in april met een onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op het lokale gemeenschapsleven. Uit de resultaten van de 1e onderzoekronde bleek dat veel organisaties veerkrachtig omgaan met de crisis, maar zich ook zorgen maakten over hun vrijwilligers, deelnemers en inkomsten.
In september is de 2e ronde van het onderzoek uitgevoerd. Opnieuw zijn ruim 1000 organisaties benaderd: 255 organisaties (24,1%) vulden de vragenlijst in. Belangrijke kanttekening bij de resultaten van de 2e ronde, is dat het onderzoek plaats heeft gevonden vóór de nieuwe, gedeeltelijke lockdown.

Vertrouwen en aanpassen
Het vertrouwen in de toekomst is gegroeid: het aantal organisaties dat er zeker van is na de coronacrisis nog te bestaan, steeg van 65% in mei naar 71% in september. Uitzondering hierop vormen de organisaties uit de sector Kunst & Cultuur: het aantal organisaties dat aangeeft 50% of minder zeker te zijn van hun voortbestaan, stijgt ten opzichte van mei (van 3 naar 9%).

Het aanpassingsvermogen van veel stichtingen en verenigingen blijkt groot: in mei gaf 53% aan het werk aan te (kunnen) passen aan de nieuwe omstandigheden, in september is dat 65%. Wel vrezen iets meer organisaties dat het aantal vrijwilligers zal afnemen. Met name oudere vrijwilligers kunnen niet meer al hun werk uitvoeren door corona.

Klanten en financiën
Meer organisaties (35%) verwachten dat het aantal bezoekers, leden of deelnemers gelijk zal blijven of zal toenemen. Op dit vlak maken wederom organisaties uit de sector Kunst & Cultuur zich de meeste zorgen: een groter percentage dan in mei verwacht 50% of meer afname van klanten.

In september verwacht 31% van de organisaties dat hun inkomsten gelijk blijven of zelfs toenemen. Een groot deel verwacht een afname van o.a. contributies, donaties, verkoop of sponsoring. Het aantal organisaties dat verwacht dat subsidies zullen verminderen, is toegenomen van 10% in mei naar 15% in september.

Resultaten per sector
Via onderstaande links kun je de resultaten per sector bekijken
Sport
Zorg
Kunst & cultuur
Milieu, natuur, dieren
Buurt & wijk
Sociaal & maatschappelijk
Kerk/levensbeschouwing
Onderwijs
Recreatie
Belangenbehartiging
Internationale hulp/solidariteit

Bekijk hier de infographic en de gecombineerde gegevens van de quickscan en beide onderzoekrondes

Meldpunt Lokale Organisaties
Naast het onderzoek is een meldpunt ingesteld, waar stichtingen en verenigingen terecht kunnen met hun vragen en problemen. Het meldpunt voor organisaties is op werkdagen te bereiken via meldpunt@galant.nl of telefoonnummer 073-6156250.

Voor het meldpunt en onderzoek werken Galant Vrijwilligersnetwerk, de Erasmus Universiteit,
S-PORT, platform CultuurBosch, Mooi zo Goed Zo en de stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch samen. Begin 2021 worden de effecten van de coronacrisis bij stichtingen en verenigingen opnieuw onderzocht.

Contact met Meldpunt

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden