Vacaturebank VrijwilligersAcademie073

Zorgen én vertrouwen in vrijwilligers gegroeid

Het vertrouwen van stichtingen en verenigingen in de toekomst is in de afgelopen maanden gedaald. Dit blijkt uit de derde onderzoekronde van het Meldpunt Lokale Organisaties. Hoewel nog steeds een meerderheid van de organisaties (62%) verwacht na de coronacrisis nog te bestaan, is dit vertrouwen gedaald ten opzichte van afgelopen september toen 71% hier zeker van was.

Vertrouwen en aanpassen

In mei 2020 dacht 65% van de organisaties na de coronacrisis zeker nog te bestaan. In september was dit aantal zelfs gegroeid naar 71%, maar bij de laatste meting in maart 2021 vertrouwt nog 62% van de organisaties hierop.

In sommige sectoren is meer onzekerheid over het voortbestaan: zo hebben 49% van de organisaties in de sector Kunst & Cultuur en 56% in de sector Sport daar in meer of mindere mate zorgen over.

De mogelijkheden voor stichtingen en verenigingen om het werk aan te passen lijken af te nemen. In september 2020 gaf 65% aan het werk aan te kunnen passen aan de coronasituatie. Bij de meting van afgelopen maand is dat gezakt naar 58%. De strengere coronamaatregelen en avondklok van afgelopen maanden kunnen hier invloed op hebben gehad.

Vertrouwen in vrijwilligers

Het vertrouwen in voldoende vrijwillige inzet is toegenomen. Een meerderheid van de stichtingen en verenigingen (62%) verwacht dat het aantal vrijwilligers gelijk zal blijven of groeit. In september was dit nog 57%.

Klanten en financiën

Ongeveer evenveel organisaties (36%) als afgelopen september verwachten gelijkblijvende of    groeiende klandizie. Onder ‘klandizie’ verstaan we leden, deelnemers, bezoekers of klanten.

Op dit vlak maken organisaties uit de sectoren Kunst & Cultuur en Sport zich ook de meeste zorgen. Zo verwacht 83% van de organisaties in de sector Kunst & Cultuur een afname van klanten, net als 66% van de organisaties in de sector Sport.

Ruim een derde van de organisaties (32%) verwacht gelijkblijvende of toenemende inkomsten. Opnieuw hebben organisaties uit de sector Kunst & Cultuur de laagste verwachtingen: slechts 9% verwacht gelijkblijvende of groeiende inkomsten.

Minder klandizie betekent voor een deel van de organisaties ook minder contributie: 28% verwacht een afname van deze inkomsten. Ook verwacht 14% dat subsidies mogelijk verlaagd worden. Het aantal organisaties dat afname verwacht van inkomsten uit donaties en sponsoring is redelijk stabiel. Minder organisaties verwachten een afname van inkomsten uit verkoop/verhuur.

Onderzoek

Het Meldpunt Lokale Organisaties ’s-Hertogenbosch startte in april 2020 met een onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op het lokale gemeenschapsleven.

Uit de resultaten van de 1ste onderzoekrondes in mei (respons 30,5%) en september 2020 (respons 24,1%) bleek dat veel organisaties veerkrachtig omgaan met de crisis, maar zich ook zorgen maakten over hun voortbestaan, vrijwilligers, deelnemers en inkomsten.

In maart 2021 zijn opnieuw 1.060 organisaties benaderd: 280 organisaties (26,4%) vulden de vragenlijst in, een groter aantal dan in september 2020. Bekijk hier de infographic van onderzoekronde 3.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden