Grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Klussen Samen

Als organisatie wil je vrijwilligers een veilige werkomgeving bieden. En andersom wil je dat mensen, middelen en informatie bij jouw vrijwilligers in goede handen zijn. Grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie komt helaas overal voor. Dus ook binnen vrijwilligersorganisaties.

Als bestuur ben je aansprakelijk voor wat er binnen je organisatie en tijdens activiteiten gebeurt. En voor de medewerkers die betaald of onbetaald binnen de organisatie werken. Maak grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en zorg voor goed preventiebeleid.

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een vorm van preventie is het vragen van een VOG aan vrijwilligers, voor de uitvoering van bepaalde taken. Een VOG is een verklaring, waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De dienst Justis (onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) controleert of de betreffende persoon strafbare feiten heeft gepleegd, die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

Als organisatie bepaal je of en voor welke functie(s) je een VOG vraagt van vrijwilligers. De verklaring wordt vaak gevraagd voor functies waarin vrijwilligers werken met

  • kwetsbare doelgroepen, zoals minderjarigen, mensen met een beperking of kwetsbare ouderen
  • financiën en financiële gegevens
  • privacygevoelige informatie

De VOG-aanvraag start bij de organisatie: die zet de aanvraag digitaal klaar voor de vrijwilliger of download het aanvraagformulier en vult in wat het doel van de VOG-aanvraag is.

Informatie VOG aanvraag

Regeling Gratis VOG

Met de overheidsregeling Gratis VOG kunnen vrijwilligersorganisaties die werken met kwetsbare mensen de VOG gratis aanvragen voor al hun vrijwilligers. Het CIBG (onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) beoordeelt of de organisatie aan de voorwaarden voor de regeling voldoet. 

Informatie regeling Gratis VOG

In Veilige Handen

De NOV, koepelorganisatie voor vrijwilligerswerk, heeft de website In Veilige Handen ontwikkeld voor vrijwilligersorganisaties. Op de website vind je informatie over wat jij als bestuurder kunt doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, maar ook wat je kunt doen als het toch gebeurt.

Bekijk 'In Veilige Handen'
Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Wist je dat onze Galant vacaturebank is uitgebreid met groepsklussen en vrijwilligerswerk voor jongeren? Nieuw in de vacaturebank Galant: klussen voor jongeren en groepen!