Rechten en plichten als vrijwilliger

Inzameling

Als vrijwilliger ga je een samenwerking aan met een stichting of vereniging. Anders dan voor mensen met betaald werk, is er wettelijk weinig voor vrijwilligers geregeld. Het is dus belangrijk goede afspraken te maken met de organisatie waarvoor je gaat werken. Je kunt deze afspraken vastleggen in een vrijwilligersovereenkomst.

Taken en verantwoordelijkheden

Bij de start van het vrijwilligerswerk spreek je samen af, wat je wel en niet gaat doen. Als er speciale werkinstructies zijn, worden deze tijdens je inwerkperiode uitgelegd.

Werktijden

Maak afspraken over hoeveel tijd je aan het vrijwilligerswerk wil besteden en wanneer je aanwezig bent. Als je zelfstandig werkt, kun je vaak je eigen werktijden bepalen. Voor taken waarbij je met collega’s of klanten werkt, maken jullie een werkrooster. Bij afspraken over werktijden moet je ook denken aan voorbereiding en afsluiting, begeleiding en vergaderingen.

Ben je ziek of van plan vakantie te nemen? Laat dit altijd zo snel mogelijk weten aan de organisatie waar je werkt. Zij kunnen er dan rekening mee houden of vervanging regelen.

Begeleiding en scholing

Spreek af bij wie je terecht kunt, bij vragen of problemen. Voor sommige taken is speciale kennis nodig: de organisatie zorgt ervoor dat je een training of workshop kunt volgen. Het is normaal dat de organisatie deze kosten draagt. De organisatie kan daaraan wel de voorwaarde verbinden, dat je dan een bepaalde minimumtermijn blijft werken.

Je kunt als vrijwilliger ook altijd meedoen aan de workshops en activiteiten van de Galant Vrijwilligersacademie.

Vergoedingen

Soms maak je als vrijwilliger kosten, bij voorbeeld om naar je vrijwilligerswerk te reizen of inkopen die je voorschiet. Vaak vergoeden organisaties deze onkosten, maar zij zijn er niet toe verplicht. Maak dus duidelijke afspraken over waar je wel of geen vergoeding voor krijgt. 

Naast een vergoeding voor onkosten, kan een organisatie ook een vrijwilligersvergoeding bieden. Dit is een klein bedrag, als waardering voor jouw inzet. Organisaties zijn niet verplicht om een vrijwilligersvergoeding te geven. Ze kunnen jouw inzet ook waarderen met een jaarlijks uitje, een kerstpakket of scholing.

Inspraak

Als je mee kunt praten en beslissen, heb je vaak meer plezier in je werk. Hoeveel inspraak vrijwilligers hebben, verschilt per organisatie. Vrijwilligers die ook lid zijn van een vereniging, hebben bijvoorbeeld stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

Organisaties hebben hun regels over inspraak vaak vastgelegd in de statuten of het personeelsbeleid. Dit kun je opvragen bij het bestuur van de organisatie.

Vrijwilligersvergoeding

Voor alle vergoedingen die je als vrijwilliger krijgt, geldt dat je niet meer mag ontvangen dan

  • €5,- per uur
  • €190,- per maand
  • €1900,- per jaar

Deze bedragen zijn vastgesteld door de Belastingdienst en zijn belastingvrij. 

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Wist je dat onze Galant vacaturebank is uitgebreid met groepsklussen en vrijwilligerswerk voor jongeren? Nieuw in de vacaturebank Galant: klussen voor jongeren en groepen!