Stoppen met vrijwilligerswerk

Team

Als je vrijwilligerswerk niet meer bevalt of past in jouw situatie, kun je altijd stoppen. Bespreek dit met de organisatie waar je vrijwilliger bent. Wil je stoppen omdat je het werk niet (meer) leuk vindt? Misschien kan er door een gesprek iets veranderen, waardoor je er toch weer plezier in hebt.

Besluit je om te stoppen met je vrijwilligerswerk, spreek dan af wanneer je vertrekt. Zo geef je de organisatie de kans om voor vervanging te zorgen. Soms is de opzegtermijn vastgelegd in de vrijwilligersovereenkomst, die je samen hebt opgesteld. Anders is een maand een redelijke termijn.

Zorg voor een goede overdracht: lever spullen die je in bruikleen had van de organisatie, zoals werkkleding of een telefoon, weer in.

Als je stopt met je vrijwilligerswerk, kun je de organisatie vragen om een getuigschrift. Hierin staat welke taken je hebt verricht en wat jouw kwaliteiten zijn. Getuigschriften kun je toevoegen aan je CV.

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Ruim veertigduizend inwoners van ’s-Hertogenbosch doen vrijwilligerswerk: dat levert heel wat mooie verhalen op. Om die te verzamelen, zwerven er vijftig Goeie Vriendenboekjes van Galant rond in de gemeente. De Goeie Vriendenboekjes worden door vrijwilligers aan elkaar doorgegeven en zullen opduiken bij stichtingen, verenigingen en ontmoetingsplekken. Lees meer Galant Goeie Vriendenboek