Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voetbalteam

Voor sommige functies heb je een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) nodig. Bijvoorbeeld als je vrijwilligerswerk gaat doen met kwetsbare mensen, zoals gehandicapten, minderjarigen of ouderen. Of voor functies waarin je met financiën of gevoelige informatie werkt. De organisatie waar je gaat werken, bepaalt of je een VOG nodig hebt voor de functie. 

Een VOG is een verklaring, waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Dit wordt gecontroleerd door de dienst Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Je krijgt een VOG als je geen strafbare feiten hebt gepleegd, die relevant zijn voor de vrijwilligersfunctie. 

Het aanvragen van een VOG voor je vrijwilligerswerk doe je samen met de organisatie waar je gaat werken. 

 

 

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Ruim veertigduizend inwoners van ’s-Hertogenbosch doen vrijwilligerswerk: dat levert heel wat mooie verhalen op. Om die te verzamelen, zwerven er vijftig Goeie Vriendenboekjes van Galant rond in de gemeente. De Goeie Vriendenboekjes worden door vrijwilligers aan elkaar doorgegeven en zullen opduiken bij stichtingen, verenigingen en ontmoetingsplekken. Lees meer Galant Goeie Vriendenboek