Wet & regelgeving

Basketbal (2)

Als bestuur van een stichting of vereniging krijg je met verschillende wetten en regels te maken. We hebben de meest actuele wet- en regelgeving voor je op een rijtje gezet, met handige hulpmiddelen.

Privacywetgeving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens bezitten en bewaren. Of je nu alleen de contactgegevens van je vrijwilligers in een map bewaard of uitgebreide digitale dossiers hebt. Ook vrijwilligersorganisaties zijn verplicht te inventariseren wat ze vastleggen én te registreren welke persoonsgegevens ze hoe vastleggen.

Met het 7-stappenplan van vereniging NOV maak je jouw organisatie AVG-bestendig.

 

Naar AVG Stappenplan

WBTR

Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Of je organisatie voldoet aan de WBTR hangt af van hoe het bestuur en het toezicht op het bestuur binnen een organisatie is vormgegeven en wat in de statuten staat.

Binnen de WBTR zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten binnen stichtingen en verenigingen tegengaan. Niet voldoen aan de WBTR kan persoonlijke gevolgen hebben voor bestuursleden.

Er is een WBTR-stappenplan ontwikkeld voor en door verenigingen en stichtingen, waarin de wettelijke verplichtingen zijn vertaald in leesbare en begrijpelijke teksten. Er zijn uitlegvideo’s en teksten bij alle stappen. Ook bevat het stappenplan kant-en-klare invulformulieren, voorbeelden van juridische documenten en juridische ondersteuning bij vragen.

Deelname aan het stappenplan is niet volledig gratis. Wel worden voor kleine stichtingen en verenigingen lagere prijzen gehanteerd. Als jouw organisatie is aangesloten bij één van de partners van het samenwerkingsverband wbtr.nl zijn er ook kortingscodes beschikbaar.

 

 

Naar WBTR Stappenplan

UBO-registratie

Sinds 27 maart 2022 is het verplicht voor stichtingen en verenigingen om hun UBO's te registreren in het Handelsregister. Een UBO is een “Ultimate Beneficial Owner”, ofwel de uiteindelijk belanghebbende(n) van een organisatie. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen o.a. witwaspraktijken voorkomen worden.

Non-profit stichtingen en verenigingen moeten hun statutaire bestuur inschrijven, aangezien er geen uiteindelijk belanghebbende personen zijn bij ANBI’s. Dit wordt ook wel de “pseudo-UBO” genoemd. Omdat er geen onderscheid te maken valt tussen verschillende bestuurders, worden alle bestuursleden ingeschreven.

Galant heeft een handleiding voor het registreren van UBO's voor stichtingen en verenigingen.

Handleiding UBO Registratie
Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Wist je dat onze Galant vacaturebank is uitgebreid met groepsklussen en vrijwilligerswerk voor jongeren? Nieuw in de vacaturebank Galant: klussen voor jongeren en groepen!