Nieuws over vrijwilligerswerk

Nieuws

Dick

Zijn vrijwilligerswerk geeft Dick contacten, een doel en waardering. Belangrijke ankers in een woelig leven.

AVG-proof in 10 stappen

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten AVG kregen vrijwilligersorganisaties uitleg over de nieuwe Europese privacywetgeving. Galant biedt handvatten om je organisatie hier op voor te bereiden.

Terugblik NLdoet 2018

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018 is de landelijke vrijwilligerscampagne NLdoet voor de 14e keer gehouden. In ‘s-Hertogenbosch e.o. waren ruim 1250 vrijwilligers actief bij 81 activiteiten.

Voorlichting AVG

Galant geeft op 15 en 20 maart voorlichting over de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de gevolgen voor jouw stichting, vereniging of initiatief.

Trainingen Communicatie

In 4 trainingen gaan we in op verschillende onderdelen van communicatie en leer je deze in te zetten voor jouw organisatie. De trainingen zijn gratis voor vrijwilligers en bestuursleden van stichtingen/verenigingen en burgerinitiatieven.

One Euro, One Vote?

Je hoort er tegenwoordig als vermogende niet meer bij, als je niet je eigen stichting hebt of tenminste een deel van je vermogen deelt met de maatschappij. Het is de vraag of we als samenleving willen dat een aantal machtige partijen bepalen hoe onze maatschappij eruit ziet.

Volgende nieuwsberichten