Vacaturebank VrijwilligersAcademie073

Hoe financieren we onze stichting/vereniging?

Om als stichting, vereniging of initiatief je doelen te behalen, is vaak geld nodig. Er zijn veel verschillende vormen van financiering mogelijk. In Nederland bestaan alleen al circa 1.800 subsidieregelingen en zo’n 1.000 fondsen, vaak bedoeld voor specifieke sectoren en/of doelen.

Het kan veel werk zijn uit te zoeken welke financieringsmogelijkheden passen bij jouw plannen.
Galant en Mooi zo Goed zo denken graag mee over een passende aanpak voor jouw organisatie. Je kunt een afspraak maken met één van onze adviseurs via e-mail info@galant.nl of 073 615 62 50.

Mooi zo Goed zo, Partners in Sociale Sponsoring
Mooi zo Goed zo koppelt de energie en creativiteit van vrijwilligers van 's-Hertogenbosch aan de expertise en capaciteiten van bedrijven en instellingen. Ruim 550 bedrijven en instellingen werken via Mooi zo Goed zo samen met 250 organisaties. 
In Nederland zijn duizenden bedrijven en organisaties die bijdragen aan allerlei maatschappelijke activiteiten, projecten en evenementen. Wordt daar maar eens wijs uit. Mooi zo Goed zo maakt je wegwijs in sponsor- en fondsenwervingsland en neemt je tijdrovend werk uit handen.

Email: info@mzgz.nl
Tel. 088 02 37 500
Website: www.mzgz.nl

Donaties IT producten en diensten
Techsoup helpt non-profit organisaties door hun gratis of tegen een zeer lage prijs toegang te geven tot de producten en diensten van grote IT-leveranciers zoals Adobe, Cisco, Microsoft, Symantec, Google e.a.
Op de website van Techsoup vind je meer informatie over criteria, registratie en het productenaanbod.

Subsidieregelingen
Subsidieregelingen bestaan op allerlei niveaus: van Europese subsidies tot landelijke, provinciale en lokale subsidies. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een overzichtspagina van lokale subsidies voor verschillende doelen/sectoren.

Fondsenwerving
Voor een volledig overzicht raden we het fondsenboek en de fondsendisk van de vereniging van fondsen in Nederland aan. In dit boek staan zo’n 700 fondsen vermeld.
Het VSB Fonds biedt een gratis online cursus aan, waarin je aan de hand van filmpjes en PDF documenten stap voor stap meer leert over fondsenwerving.

Crowdfunding
Bij crowdfunding “pitch” je jouw idee op een digitaal platform en probeer je zo donateurs te overtuigen om je plan financieel (of anders) te steunen. Er zijn verschillende online platforms voor crowdfunding, bijvoorbeeld voor specifieke sectoren.
Een overzicht van mogelijkheden in Nederland vind je hier.

Donaties
Donaties kunnen eenmalige giften zijn, bijvoorbeeld via een collecte, sponsorloop of uit een nalatenschap. Je kunt ook structurele donateurs werven; zij geven maandelijks of jaarlijks een vaste bijdrage. 

Leden/lidmaatschap
Een vereniging heeft leden en kan een lidmaatschapsbijdrage of contributie vragen. Je kunt er ook voor kiezen een andere bijdrage dan geld te vragen aan leden of mensen die een dienst van je afnemen: bijvoorbeeld een vastgesteld aantal uren vrijwillige inzet per jaar.

Geld Calculator

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden