Vacaturebank VrijwilligersAcademie073

Mogen mensen met een uitkering vrijwilligerswerk doen?

Mensen met een uitkering mogen vrijwilligerswerk doen, maar er zijn een aantal spelregels. 

WW-uitkering via UWV

• Een maand voor aanvang van het vrijwilligerswerk, moet de vrijwilliger toestemming vragen aan het UWV. Zij beoordelen of het beoogde vrijwilligerswerk gedaan mag worden.
• Het UWV checkt of het vrijwilligerswerk plaatsvindt bij een organisatie zonder winstoogmerk, die het algemeen belang dient.
• Is de vrijwilligersfunctie in het afgelopen jaar een betaalde functie geweest of was er een vacature voor een betaalde medewerker? In dat geval is er sprake van arbeidsverdringing en mag iemand met een WW-uitkering dit vrijwilligerswerk niet doen van het UWV.
• De vergoeding die de vrijwilliger eventueel krijgt (inclusief reiskosten), mag niet hoger zijn dan €5,- per uur, €180,- per maand en €1800,- per jaar. Deze bedragen worden niet gekort op de uitkering en zijn belastingvrij.
• De vrijwilliger moet zijn/haar sollicitatieverplichtingen nakomen, ook als ze hiervoor het vrijwilligerswerk moeten aanpassen of stoppen. Niet voldoen aan de sollicitatieverplichtingen kan een korting op de uitkering als gevolg hebben.

Bij andere UWV-uitkeringen, zoals Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering, gelden vaak maatwerk-afspraken met de betreffende persoon m.b.t. vrijwilligerswerk. Zo kunnen mensen worden gestimuleerd vrijwilligerswerk te doen in het kader van dagbesteding of re-integratie.

Bijstandsuitkering via de gemeente

• De vrijwilliger is verplicht om bij zijn/haar werkconsulent te melden dat hij/zij vrijwilligerswerk gaat doen.
• Het beoogde vrijwilligerswerk mag geen betaalde functie zijn geweest (arbeidsverdringing).
• Het vrijwilligerswerk mag de kansen op betaald werk van de vrijwilliger niet in de weg staan. De vrijwilliger moet zich dus houden aan de sollicitatieplicht en/of betaald werk accepteren dat door de gemeente aangeboden wordt. Ook als hiervoor het vrijwilligerswerk moet worden aangepast of gestopt. Niet voldoen aan de (sollicitatie)verplichtingen kan een korting op de uitkering als gevolg hebben.
• De vergoeding die de vrijwilliger eventueel krijgt (inclusief reiskosten), mag niet hoger zijn dan €5,- per uur, €180,- per maand en €1800,- per jaar. Deze bedragen worden niet gekort op de uitkering en zijn belastingvrij.
• Bij uitkeringsgerechtigden jonger dan 27 jaar kan een vrijwilligersvergoeding wel gekort worden op de uitkering, ook als de vergoedingen binnen de bovengenoemde wettelijke normen vallen.

Bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden, waar mogelijk, gestimuleerd zich in te zetten voor de samenleving, door vrijwilligerswerk of mantelzorg te verrichten.

Opruimen Natuur

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden