Vacaturebank VrijwilligersAcademie073

Veiligheid en privacy: wat moeten we regelen?

Als organisatie wil je vrijwilligers een veilige werkomgeving bieden. En andersom wil je dat mensen, middelen en informatie bij jouw vrijwilligers in goede handen zijn.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een VOG is een verklaring, waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De dienst Justis (onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) controleert of de betreffende persoon strafbare feiten heeft gepleegd, die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

De organisatie bepaalt of en voor welke functie(s) ze een VOG vraagt van vrijwilligers. De verklaring wordt vaak gevraagd voor functies waarin vrijwilligers werken met

• kwetsbare doelgroepen, zoals minderjarigen, mensen met een beperking of kwetsbare ouderen
• financiën en financiële gegevens
• privacygevoelige informatie

Een VOG kan zowel digitaal als via de gemeente worden aangevraagd. De aanvraag start bij de organisatie: die zet de VOG-aanvraag digitaal klaar voor de vrijwilliger of download het aanvraagformulier en vult in wat het doel van de VOG-aanvraag is.
Meer informatie over beide aanvraagroutes vind je via Justis. Het is gebruikelijk dat de organisatie de kosten van de VOG-aanvraag dekt.

Met de overheidsregeling Gratis VOG kunnen organisaties die werken met kwetsbare mensen de VOG gratis aanvragen voor al hun vrijwilligers. Om in aanmerking te komen voor de regeling moet je je aanmelden en een plan hebben waarin regels en richtlijnen staan omschreven over veilig vrijwilligerswerk. Lees hier meer over de voorwaarden en procedure.

Preventie grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie komt helaas overal voor. Dus ook binnen vrijwilligersorganisaties. Als bestuur ben je aansprakelijk voor wat er binnen je organisatie en tijdens activiteiten gebeurt, en voor de medewerkers die betaald of onbetaald binnen de organisatie werken. Maak grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en zorg voor goed preventiebeleid.

Op de website In Veilige Handen vind je informatie over wat jij als bestuurder kunt doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, maar ook wat je kunt doen als het toch gebeurt.

Privacywetgeving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens bezitten en bewaren. Of je nu alleen de contactgegevens van je vrijwilligers in een map bewaard of uitgebreide digitale dossiers hebt; ook vrijwilligersorganisaties zijn verplicht te inventariseren wat ze vastleggen én te registreren welke persoonsgegevens ze hoe vastleggen.

Met het 7-stappenplan van vereniging NOV maak je jouw organisatie AVG-bestendig.

Advies of hulp nodig?

Heb je nog vragen of wil je advies over één van bovenstaande onderwerpen, neem dan contact op met Galant.

Contact met Galant
Natuurgids

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden