Coronahulp in de gemeente 's-Hertogenbosch. Klik hier voor meer informatie
 

Vrijwilligerswerk verrijkt je leven

Goed geregeld

Heb je de vrijwilligersvacature van je dromen gevonden? Met deze informatie zorg je ervoor dat je vrijwilligerswerk goed geregeld is.

Kennismakingsgesprek

Maak een afspraak met de organisatie om een kennismakingsgesprek te voeren. Sommige organisaties en/of contactpersonen zijn niet elke dag bereikbaar; dat betekent echter niet dat ze geen vrijwilligers nodig hebben. Laat een bericht achter of stuur een e-mail als je niet de juiste persoon aan de lijn krijgt en vraag of je teruggebeld kunt worden.

Voorwaarden en verwachtingen

De eisen die organisaties stellen aan hun vrijwilligers zijn per taak verschillend. Tijdens een kennismakingsgesprek met de organisatie kun je alle voorwaarden én je eigen wensen bespreken. Spreek samen duidelijk af welke werkzaamheden je gaat verrichten, wat je taken wel en niet zijn, door wie je begeleid wordt en bij wie je terecht kunt met vragen.

Proefperiode

Klikt het wel of klikt het niet? In een proefperiode kun je uitvinden of het vrijwilligerswerk voldoet aan je verwachtingen. Ook de organisatie kan ervaren of je geschikt bent voor de betreffende taken. Spreek samen af hoe lang je kunt proefdraaien en wanneer jullie besluiten of je met elkaar verder wil gaan.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Voor sommige vrijwilligersfuncties wordt een Verklaring omtrent Gedrag gevraagd. Bijvoorbeeld als je vrijwilligerswerk gaat doen met kwetsbare mensen, zoals gehandicapten, minderjarigen of ouderen. Of voor functies waarin je met financiën of gevoelige informatie werkt.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Dit wordt gecontroleerd door de dienst Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het aanvraagformulier voor de VOG wordt meestal verstrekt door de organisatie waar je het vrijwilligerswerk wil gaan doen. De aanvraag kan zowel via de afdeling Burgerzaken van de gemeente als digitaal gedaan worden.

Je krijgt in ieder geval een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd, dat relevant is voor de betreffende functie.

Vergoedingen

Je kunt als vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding en/of onkostenvergoeding krijgen. Een vrijwilligersvergoeding is een klein bedrag om je inzet te waarderen. Organisaties zijn niet verplicht tot het geven van een vrijwilligersvergoeding; vaak waarderen zij de inzet van vrijwilligers met een jaarlijks uitje, een kerstpakket of scholing.

Een onkostenvergoeding dekt werkelijk gemaakte kosten, zoals je reiskosten of inkopen die je zelf hebt voorgeschoten. Het doen van vrijwilligerswerk mag de vrijwilliger geen geld kosten!

Hoeveel vergoeding je (belastingvrij) mag ontvangen als vrijwilliger kun je lezen op de website van de Belastingdienst. Als je een uitkering ontvangt, is het goed om na te gaan hoeveel vergoeding je mag ontvangen zonder gekort te worden op je uitkering. Dit kun je lezen bij Vrijwilligerswerk & Uitkering.

Verzekering

Als je schade of letsel oploopt of veroorzaakt tijdens het uitvoeren van je vrijwilligerswerk, meld je dit eerst bij je eigen verzekering (WA- en ongevallenverzekering). Bespreek ook met de organisatie waar je het vrijwilligerswerk doet hoe zij omgaan met schade of letsel. Wordt de schade niet gedekt door je eigen verzekering of die van de organisatie? Dan kun je een beroep doen op de gemeentelijke aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor vrijwilligers. Vul samen met je contactpersoon van de organisatie het schadeformulier in en stuur dit op naar de gemeente.

Contract

In een contract of vrijwilligersovereenkomst worden afspraken over het vrijwilligerswerk vastgelegd. Denk aan taken en verantwoordelijkheden, begeleiding, werktijden en eventuele vergoedingen. Het sluiten van een contract is niet verplicht maar wij raden het wel aan.

Voorbeeld Vrijwilligersovereenkomst