Coronahulp in de gemeente 's-Hertogenbosch. Klik hier voor meer informatie
 

Vrijwilligerswerk verrijkt je leven

Vrijwilligerswerk & uitkering

Je mag met een uitkering vrijwilligerswerk doen, maar er zijn een aantal spelregels.

WW-uitkering via UWV:

Je moet het UWV minimaal één maand voor aanvang van het vrijwilligerswerk om toestemming vragen. Dit doe je door het formulier “Toestemming vrijwilligerswerk naast WW-uitkering” in te vullen en op te sturen naar je contactpersoon.

Het UWV beoordeelt of je het door jou gekozen vrijwilligerswerk mag gaan doen. Zij kijken naar:

  • Het UWV checkt of het een organisatie zonder winstoogmerk is, die het algemeen belang dient.
  • Is de vrijwilligersfunctie in het afgelopen jaar een betaalde functie geweest of was er een vacature voor een betaalde medewerker? In dat geval is er sprake van arbeidsverdringing en mag je dit vrijwilligerswerk niet doen als je een WW-uitkering hebt.
  • De vrijwilligersvergoeding die je eventueel gaat ontvangen (inclusief reiskosten), mag niet hoger zijn dan €5,- per uur, tot een maximum van €170,- per maand en €1700,- per jaar. Deze bedragen worden niet gekort op je uitkering en zijn belastingvrij.
  • Je moet je sollicitatieverplichtingen nakomen, ook als je hiervoor je vrijwilligerswerk moet wijzigen of stopzetten. Als je door je vrijwilligerswerk niet voldoet aan de sollicitatieplicht, kun je gekort worden op je uitkering.

Alle informatie en formulieren kun je vinden op de website van UWV.

Bijstandsuitkering via de gemeente:

Je bent verplicht bij de gemeente (via de werkconsulent) te melden dat je vrijwilligerswerk gaat doen, als je een bijstandsuitkering ontvangt.

  • Het vrijwilligerswerk dat je wil gaan doen mag geen betaalde functie zijn geweest (arbeidsverdringing).
  • Het vrijwilligerswerk mag je kansen op betaalde arbeid niet in de weg staan of verkleinen. Je moet je dus houden aan de sollicitatieplicht en/of betaalde werkzaamheden accepteren die je door de gemeente aangeboden worden, ook als je hiervoor het vrijwilligerswerk moet wijzigen of stopzetten. Als je door je vrijwilligerswerk niet voldoet aan deze verplichtingen, kun je gekort worden op je uitkering.
  • De vrijwilligersvergoeding die je eventueel gaat ontvangen (inclusief reiskosten), mag niet hoger zijn dan €5,- per uur, tot een maximum van €170,- per maand en €1700,- per jaar. Deze bedragen worden niet gekort op je uitkering en zijn belastingvrij.
  • Ben je jonger dan 27 jaar? Dan wordt de vrijwilligersvergoeding soms wel gekort op je uitkering. Bespreek met je werkconsulent welke regels in jouw situatie gelden.
  • Ben je 57,5 jaar of ouder? Als de kans dat je betaald werk vindt erg klein is, kun je soms vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht. Je moet dan wel als tegenprestatie minimaal 20 uur per week vrijwilligerswerk gaan doen. Je kunt deze mogelijkheid bespreken met je werkconsulent.

Participatiewet

Regelmatig krijgt Galant vragen over de uitvoering van de Participatiewet, waarbij uitkeringsgerechtigden vrijwilligerswerk als tegenprestatie (moeten) vervullen. Hoe zit dat in ’s-Hertogenbosch?

De Participatiewet wordt per gemeente anders uitgevoerd. De gemeente ’s-Hertogenbosch zal mensen met een bijstandsuitkering niet verplichten tot de tegenprestatie, maar wil vooral kijken hoe mensen vanuit hun interesses en motivatie maatschappelijk actief kunnen worden. Dat kan per persoon heel verschillend zijn: zo kan de één actief worden op de school van de kinderen, terwijl een ander liever aan de slag gaat bij een sportclub of in de natuur.

De werkconsulenten van WeenerXL helpen cliënten op weg om maatschappelijk actief te worden. Vaak worden mensen verwezen naar het wijkplein in de buurt; daar weet men welk vrijwilligerswerk er in de wijk te doen is. Ook worden cliënten gewezen op de mogelijkheden om via de Galant vacaturebank leuk vrijwilligerswerk te vinden.

Meer informatie over WeenerXL is te vinden op hun website.