Vrijwilligerscontract

Festival

Als je besluit vrijwilliger te worden bij een stichting of vereniging, krijg je soms een contract of vrijwilligersovereenkomst.

In een vrijwilligersovereenkomst worden de afspraken over het vrijwilligerswerk vastgelegd. Denk aan taken en verantwoordelijkheden, begeleiding, scholing, werktijden en eventuele vergoedingen.

Of je een vrijwilligersovereenkomst krijgt, wordt bepaald door de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet. Je kunt dit bespreken tijdens de kennismaking. Het sluiten van een vrijwilligersovereenkomst is niet verplicht, maar wij raden het wel aan.

 

 

Hoe ziet een vrijwilligersovereenkomst er uit?

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Ruim veertigduizend inwoners van ’s-Hertogenbosch doen vrijwilligerswerk: dat levert heel wat mooie verhalen op. Om die te verzamelen, zwerven tussen 8 mei en 1 juli vijftig Goeie Vriendenboekjes van Galant rond in de gemeente. De Goeie Vriendenboekjes worden door vrijwilligers aan elkaar doorgegeven en zullen opduiken bij stichtingen, verenigingen en ontmoetingsplekken. Lees meer Galant Goeie Vriendenboek