Vacaturebank VrijwilligersAcademie073

Wat zijn mijn rechten en plichten als vrijwilliger?

Als vrijwilliger ga je een samenwerking aan met een stichting of vereniging. Anders dan voor mensen met betaald werk, is er wettelijk weinig voor vrijwilligers geregeld. Het is dus belangrijk duidelijke afspraken te maken met de organisatie waarvoor je gaat werken. Je kunt deze afspraken vastleggen in een vrijwilligersovereenkomst.

Taken en verantwoordelijkheden

Bij de start van het vrijwilligerswerk spreek je samen af, wat je wel en niet gaat doen. Als er speciale werkinstructies zijn, worden deze tijdens je inwerkperiode uitgelegd.

Werktijden

Maak afspraken over hoeveel tijd je aan het vrijwilligerswerk wil besteden en wanneer je aanwezig bent. Als je zelfstandig werkt, kun je vaak je eigen werktijden bepalen. Voor taken waarbij je met collega’s of klanten werkt, maken jullie een werkrooster.
Bij afspraken over werktijden moet je ook denken aan voorbereiding en afsluiting, begeleiding en vergaderingen.

Ben je ziek of van plan vakantie te nemen? Laat dit altijd zo snel mogelijk weten aan de organisatie waar je werkt. Zij kunnen er dan rekening mee houden of vervanging regelen.

Begeleiding en scholing

Spreek af bij wie je terecht kunt, bij vragen of problemen. Voor sommige taken is speciale kennis nodig: de organisatie zorgt ervoor dat je een training of workshop kunt volgen. Het is normaal dat de organisatie deze kosten draagt. De organisatie kan daaraan wel de voorwaarde verbinden, dat je dan een bepaalde minimumtermijn blijft werken.

Je kunt als vrijwilliger altijd meedoen aan de workshops en activiteiten van de VrijwilligersAcademie073

Vergoedingen

Als vrijwilliger maak je misschien onkosten, voor de organisatie waarvoor je werkt. Meestal vergoeden organisaties deze onkosten, maar zij zijn er niet toe verplicht. Maak dus duidelijke afspraken over welke onkosten (bijv. reis- en telefoonkosten) zij wel en niet vergoeden.

Naast een vergoeding voor onkosten, kan een organisatie ook een vrijwilligersvergoeding bieden. Dit is een klein bedrag, als waardering voor jouw inzet. Organisaties zijn niet verplicht tot het geven van een vrijwilligersvergoeding; ze kunnen jouw inzet ook waarderen met bijv. een jaarlijks uitje, een kerstpakket of scholing.

Voor alle vergoedingen die je als vrijwilliger krijgt, geldt dat je niet meer mag ontvangen dan €5,- per uur, €180,- per maand en €1800,- per jaar. Werk je als vrijwilliger voor meerdere organisaties, dan mag het totaal van de vergoedingen ook niet meer zijn dan €1800,- per jaar.

Als je een uitkering hebt, moet je bij de uitkeringsinstantie vragen hoeveel vergoeding je mag ontvangen zonder gekort te worden op je uitkering.

Inspraak

Inspraak zorgt voor betrokkenheid en plezier in het werk. Welke mate van inspraak vrijwilligers hebben, verschilt per organisatie. Vrijwilligers die ook lid zijn van een vereniging, hebben bijvoorbeeld stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.
Organisaties hebben hun regels over inspraak vaak vastgelegd in de statuten of het personeelsbeleid. Dit kun je opvragen.

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden