Nieuws over vrijwilligerswerk

Vrijwilligerskorps ’s-Hertogenbosch bij de top van Nederland

Het CBS presenteerde deze zomer nieuwe cijfers over vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerskorps in de gemeente ’s-Hertogenbosch behoort tot de top van Nederland.

Het CBS heeft in 2017 een aantal vragen over vrijwilligerswerk toegevoegd aan het onderzoek ‘Sociale samenhang en Welzijn 2017’ om een meer gedetailleerde beeld te krijgen van de vrijwilligers en het soort vrijwilligerswerk in Nederland. Dit rapport ‘Vrijwilligerswerk: activiteiten, duur en motieven’ laat zien dat van de grotere steden Zwolle met 62 procent het hoogste percentage vrijwilligers heeft. Andere steden met naar verhouding veel vrijwilligers zijn Leiden, ‘s-Hertogenbosch, Enschede, Nijmegen, Groningen, Apeldoorn, Amersfoort en Utrecht (van 47 tot 51 procent).

Bijna de helft van de Nederlanders van 15 jaar en ouder gaf in 2017 aan zich minstens een keer per jaar ingezet te hebben als vrijwilliger. Drie op de tien zeiden in de vier weken voorafgaand aan het interview nog vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Deze aantallen zijn al sinds 2012 vrij stabiel. Gemiddeld besteedt een vrijwilliger 4,5 uur per week aan vrijwilligerswerk.

Lokaal onderzoek
Uit onderzoek van de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente ’s-Hertogenbosch is gebleken dat het aantal vrijwilligers sinds de eeuwwisseling fors gestegen is van 30.000 in 2002 naar 47.500 in 2016; een stijging van 58,3%. In het najaar 2018 worden nieuwe cijfers over het lokale vrijwilligerswerk verwacht.