Vrijwilligerswerk: een inspirerende (vrije)tijdsbesteding!

Burendag

Burendag is een initiatief van Douwe Egberts in samenwerking met het Oranje Fonds. Burendag is een jaarlijks terugkerend feest in september, waarop buren gezellig samenkomen en iets goeds doen voor de buurt. Een speeltuintje opknappen, meer groen in de buurt verzorgen of een feestelijke lunch om elkaar beter te leren kennen.

Galant verzorgt de lokale promotie voor Burendag.

In 2017 was Burendag op 23 en 24 september. In de regio ‘s-Hertogenbosch vonden 114 burendagactiviteiten plaats, waarvan 67 in de gemeente ‘s-Hertogenbosch en 14 in Vught. Hiermee is deze regio de actiefste Burendag regio van Zuid Nederland.