Coronahulp in de gemeente 's-Hertogenbosch. Klik hier voor meer informatie
 

Galant adviseert en ondersteunt organisaties.

Financiering & sponsoring

Om als stichting, vereniging of initiatief je doelen te behalen, is menskracht, materiaal en geld nodig. Er zijn veel verschillende vormen van financiering mogelijk. In Nederland bestaan alleen al circa 1.800 subsidieregelingen en zo’n 1.000 fondsen, vaak bedoeld voor specifieke sectoren en/of doelen. Het kan veel werk zijn uit te zoeken welke financieringsmogelijkheden passen bij jouw plannen.

Galant en Mooi zo Goed zo denken graag mee over een passende aanpak voor jouw organisatie. Je kunt een afspraak maken met één van onze adviseurs via e-mail of 073 615 62 50.

Mooi zo Goed zo: partners in sociale sponsoring
Vrijwilligers of inwoners met een goed idee koppelen aan het bedrijfsleven, onderwijs of instellingen, om samen het doel te bereiken: dat is de gedachte achter het project Mooi zo Goed zo.
In de 21-jarige geschiedenis van het project in ‘s-Hertogenbosch zijn 548 projecten gerealiseerd bij 228 maatschappelijke organisaties. Daar waren 502 bedrijven en fondsen bij betrokken.

Wil je meer weten of heb je een idee waarbij Mooi zo Goed zo zou kunnen helpen? Neem dan contact op via e-mail of bel 073 612 44 88 en vraag naar projectleider Jan de Rond.

Donaties IT producten en diensten
Techsoup helpt non-profit organisaties door hun gratis of tegen een zeer lage prijs toegang te geven tot de producten en diensten van grote IT-leveranciers zoals Adobe, Cisco, Microsoft, Symantec, Google e.a.
Meer informatie over criteria, registratie en het productenaanbod is te vinden op de website van Techsoup.

Verschillende vormen van financiering

Subsidieregelingen
Subsidieregelingen bestaan op allerlei niveaus: van Europese subsidies tot landelijke, provinciale en lokale subsidies. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een overzichtspagina van lokale subsidies voor verschillende doelen/sectoren.

Fondsenwerving
Voor een volledig overzicht raden we het fondsenboek en de fondsendisk van de vereniging van fondsen in Nederland aan. In dit boek staan zo’n 700 fondsen vermeld. Je kunt het boek en/of de disk gratis raadplegen bij Galant; wij denken dan graag met je mee welk fonds het best bij jouw idee past.

Het VSB Fonds biedt een gratis online cursus aan, waarin je aan de hand van filmpjes en PDF documenten stap voor stap meer leert over fondsenwerving.

Crowdfunding
Bij crowdfunding “pitch” je jouw idee op een digitaal platform en probeer je zo donateurs te overtuigen om je plan financieel (of anders) te steunen. Er zijn verschillende online platforms voor crowdfunding, bijvoorbeeld voor specifieke sectoren.
Een overzicht van mogelijkheden in Nederland vind je hier.

Donaties
Donaties kunnen eenmalige giften zijn, bijvoorbeeld via een collecte, sponsorloop of uit een nalatenschap. Je kunt ook structurele donateurs werven; zij geven maandelijks of jaarlijks een vaste bijdrage. Het opzetten van een donateurswervingscampagne kost tijd en heeft raakvlakken met marketing: je moet een relatie opbouwen en onderhouden met je donateurs.

Leden/lidmaatschap
Een vereniging heeft leden en kan een lidmaatschapsbijdrage of contributie vragen. Je kunt er ook voor kiezen een andere bijdrage dan geld te vragen aan leden of mensen die een dienst van je afnemen: bijvoorbeeld een vastgesteld aantal uren vrijwillige inzet per jaar.