Vacaturebank VrijwilligersAcademie073

Afstand

Weer aan de slag

Het sociale leven komt stapsgewijs weer op gang, na de corona lockdown. Veel stichtingen, verenigingen en vrijwilligers hervatten hun werk. Hoe ga je dat regelen, in de anderhalve meter-samenleving?

De basisregels gelden voor iedereen. Bekijk de veelgestelde vragen over het openbare leven.

Hieronder vind je een overzicht met protocollen en richtlijnen voor verschillende werksoorten en sectoren. Kijk welke het best aansluit op jullie situatie.

Algemeen:
Factsheet Rijksoverheid: Wat kan wanneer?
Rijksoverheid: Meer ruimte openbaar leven door afstand houden
Aanpak coronacrisis gemeente ’s-Hertogenbosch

Sport:
Rijksoverheid: Veelgestelde vragen over sport en corona
NOC*NSF FAQ coronavirus en sport
NOC*NSF Opstart en sociale veiligheid
NOC*NSF Voorlichtingsmateriaal
KNVB Coronaprotocollen voor amateurvoetbal

Cultuur:
Museumvereniging: protocol veilige heropening musea
Rijksoverheid: Veelgestelde vragen over coronavirus en cultuur
LKCA: Wat mag wel en niet voor cultuureducatie en cultuurparticipatie?
Cultuurconnectie: Protocol Verantwoord naar les, training, workshop

Diverse werksoorten:
Coronarichtlijnen voor vrijwilligersorganisaties (NOV & Movisie)
Toelichting op coronarichtlijnen voor vrijwilligersorganisaties (NOV & Movisie)
Invulprotocol buurthuizen en ontmoetingsplekken
Corona en scouting vanaf 1 juni
NUSO Advies speeltuinen
Protocol Huisbezoeken (Welzijn Baarn)
Rijksoverheid: Richtlijn Dagbesteding en Dagopvang
VGN: Handreiking bezoek gehandicaptenzorg
Protocol Seniorenbus (Welzijn Baarn)
Veilig en verantwoord taxi- en zorgvervoer
Rijksoverheid: Protocol verantwoord winkelen

 

Coronavirus 4

Algemene tips

Medewerkers/vrijwilligers:
• Zoveel mogelijk thuiswerken is nog steeds het devies. Welke taken en functies kunnen (langdurig) vanuit huis worden uitgevoerd en welke mensen zijn nodig op de locatie?
• Welke medewerkers/vrijwilligers vallen onder risicogroepen en in hoeverre zijn zij de aankomende maanden inzetbaar?
• Kun je taken of functies wisselen, zodat iedereen toch zijn of haar bijdrage kan leveren, vanuit huis of op de locatie?
• Als je weer, met medewerkers of bezoekers, samenkomt is het belangrijk een corona-verantwoordelijke te hebben. Hij of zij houdt toezicht op het naleven van regels, voldoende hygiëne en is aanspreekpunt bij vragen hierover.

Werk- of uitvoeringslocatie:
• Welke aanpassingen zijn nodig, om onderling 1,5 meter afstand te houden? Denk aan in- en uitgangen, looproutes, bezetting per ruimte en gebruik van sanitaire voorzieningen.
• Hoeveel mensen kunnen er maximaal tegelijk aanwezig zijn, met voldoende onderlinge afstand?
• Welke extra hygiëne-maatregelen zijn nodig? Denk aan het aanbieden van desinfecterende gel, voldoende gelegenheid om je handen te wassen en elk uur schoonmaken van contactpunten, zoals deurklinken en PIN-apparaten.
• Voorkom dat werkmaterialen door veel verschillende mensen worden aangeraakt: verdeel de taken goed, zorg er liefst voor dat spullen maar door één persoon worden gebruikt of maak ze na gebruik schoon.
• Denk ook na over het verkeer buiten je locatie, zoals halen & brengen of leveranciers. Voorkom gevaarlijke situaties op de stoep of straat.

Communicatie:
• Zorg dat de regels duidelijk zijn voor je medewerkers en bezoekers: hang posters en informatieborden op. Op de website van NOC*NSF vindt je voorbeelden en downloads.
• Zorg dat looproutes duidelijk zijn aangegeven.
• Zet de regels en richtlijnen voor je locatie op de website en breng je bezoekers/deelnemers/klanten op de hoogte via een mail of nieuwsbrief.
• Wanneer bezoekers/deelnemers/klanten op afspraak komen, informeer dan vooraf of zij geen gezondheidsklachten hebben.
• De aanwijzingen van de corona-verantwoordelijke(n) moeten door iedereen worden opgevolgd. Geef zelf het goede voorbeeld aan je bezoekers/deelnemers/klanten.

Ontvang onze nieuwsbrief 10x per jaar