Vacaturebank VrijwilligersAcademie073

Coronavirus 2

Algemene maatregelen Rijksoverheid

Klik op de titels (links) voor meer informatie

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL):
Ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen vanaf 30 juni 2020 een subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen. Dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Zoektool SBI-codes.

NOW (tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid):
Ondernemers kunnen met de maatregel NOW tot maximaal 90% van hun loonkosten voor betaalde medewerkers vergoed krijgen.

TOZO (tijdelijke overbruggingsmaatregel zelfstandig ondernemers):
De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Belastingmaatregelen:
Betalingsuitstel van belastingen voor bedrijven/organisaties en verlaging van invorderings- en belastingrente.

Energiebelastingen:
Komt je organisatie in aanmerking voor het uitstellen van de betaling van Energiebelasting en ODE?

 

Reddingsboei

Financiële steun voor (lokale) organisaties:

Betalingsuitstel gemeentelijke lasten:

Heb je een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen of een nota van de gemeente (voor o.a. pandhuur of personele kosten) ontvangen? Kun je deze niet op de uiterlijke vervaldatum betalen? Vraag dan om een betalingsregeling of uitstel van betaling. Dat kan via onderstaande formulieren:

Verzoek betalingsregeling gemeentelijke belastingen

Verzoek betalingsregeling overige nota’s gemeente

Amateursportverenigingen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus kunnen via verschillende regelingen compensatie ontvangen. Via de digitale tool van NOC*NSF zie je welke regelingen er zijn en onder welke voorwaarden je hiervan gebruik kunt maken.

Zoektool NOC*NSF voor sportorganisaties

Overzicht regelingen culturele en creatieve sector
Het kabinet komt de culturele en creatieve sector tegemoet met verschillende maatregelen voor de geleden schade.

Digitale verdienmodellen in de cultuurwereld:
Een overzicht van manieren voor betaald digitaal cultuuraanbod, als alternatieve inkomstenbron tijdens de coronaperiode.

Actiecampagnes Voor de Kunst:
Crowdfundingplatform Voor de Kunst biedt de mogelijkheid om een actiecampagne te starten waarmee geworven kan worden zonder concreet doel en zonder vaste looptijd. Donateurs steunen een maker of instelling die momenteel inkomsten misloopt.

Handen Wassen

Fondsen voor corona-initiatieven

Kleinecoronahulp
Stichtingen, verenigingen en initiatieven van min. 3 personen kunnen voor speciale projecten (tegen eenzaamheid, voor dak- en thuislozen en voedselvoorziening in noodgevallen) een bijdrage van max. €2500,- aanvragen.

Kansfonds
Om te kunnen blijven omzien naar de meest kwetsbaren in onze samenleving, stelt Kansfonds extra geld beschikbaar. Initiatieven die extra hulp nodig hebben om kwetsbare groepen door deze crisis heen te loodsen, kunnen contact opnemen met de projectadviseurs.

Stichting Boschuysen:
Steunt initiatieven voor de jeugd in de coronacrisis.

Afstand

Meldpunten cultuur & erfgoed Brabant

Loket voor Brabantse erfgoedsector:
verzamelt ervaringen en opmerkingen en gebruikt die - uiteraard alleen met toestemming - in gesprek met de provincie Noord-Brabant over mogelijke oplossingen voor de noden in het erfgoedveld.

Loket voor Brabantse cultuursector:
Kunstloc Brabant brengt op dit moment proactief in kaart welke impact de maatregelen hebben op het Brabantse culturele veld en is hierover in overleg met de Provincie Noord-Brabant.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden