Vacaturebank VrijwilligersAcademie073

Steunmaatregelen Rijksoverheid

Update 20-12-2021

De Rijksoverheid verlengt steunmaatregelen naar aanleiding van de nieuwe lockdowns, o.a. voor de culturele en creatieve sector en de sport. Bekijk hier het overzicht.

 

Reddingsboei

Financiële steun voor (lokale) organisaties:

Betalingsuitstel gemeentelijke lasten:

Heb je een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen of een nota van de gemeente (voor o.a. pandhuur of personele kosten) ontvangen? Kun je deze niet op de uiterlijke vervaldatum betalen? Vraag dan om een betalingsregeling of uitstel van betaling. Dat kan via onderstaande formulieren:

Verzoek betalingsregeling gemeentelijke belastingen

Verzoek betalingsregeling overige nota’s gemeente

De algemene steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie door de coronacrisis hebben geholpen, zijn per 1 oktober gestopt. Culturele en creatieve organisaties die na 1 oktober door beperkende maatregelen van het kabinet getroffen worden, kunnen in sommige gevallen nog wel rekenen op steun.

Financiële regelingen culturele en creatieve sector

 

Actiecampagnes Voor de Kunst:
Crowdfundingplatform Voor de Kunst biedt de mogelijkheid om een actiecampagne te starten waarmee geworven kan worden zonder concreet doel en zonder vaste looptijd. Donateurs steunen een maker of instelling die door corona inkomsten misloopt.

Handen Wassen

Fondsen voor corona-initiatieven

Kleinecoronahulp
Stichtingen, verenigingen en initiatieven van min. 3 personen kunnen voor speciale projecten (tegen eenzaamheid, voor dak- en thuislozen en voedselvoorziening in noodgevallen) een bijdrage van max. €2500,- aanvragen.

Kansfonds
Om te kunnen blijven omzien naar de meest kwetsbaren in onze samenleving, stelt Kansfonds extra geld beschikbaar. Initiatieven die extra hulp nodig hebben om kwetsbare groepen door deze crisis heen te loodsen, kunnen contact opnemen met de projectadviseurs.Vrijwilligers 4

Meldpunten cultuur & erfgoed Brabant

Loket voor Brabantse erfgoedsector:
verzamelt ervaringen en opmerkingen en gebruikt die - uiteraard alleen met toestemming - in gesprek met de provincie Noord-Brabant over mogelijke oplossingen voor de noden in het erfgoedveld.

Loket voor Brabantse cultuursector:
Kunstloc Brabant brengt in kaart welke impact de maatregelen hebben op het Brabantse culturele veld en is hierover in overleg met de Provincie Noord-Brabant.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden