Coronahulp in de gemeente 's-Hertogenbosch. Klik hier voor meer informatie
 

Galant adviseert en ondersteunt organisaties.

Vrijwilligersbeleid

Een organisatie die een duidelijk vrijwilligersbeleid voert, laat zien dat er is nagedacht over de betekenis van vrijwilligers binnen de organisatie. Het gaat hierbij niet uitsluitend om praktische afspraken, maar ook om de achterliggende visie, de plaats van vrijwilligers in de organisatie, inspraak, waardering en het scholingsbeleid. Voor het verbeteren van het vrijwilligerswerk is het nodig dat het betreffende beleid regelmatig geëvalueerd en bijgesteld kan worden.

Wil je aan de slag met het opstellen of evalueren van vrijwilligersbeleid in je organisatie en kun je hierbij hulp gebruiken? Gebruik het document Stappen naar vrijwilligersbeleid, de Checklist Vrijwilligersbeleid of neem contact op met Galant voor een adviesgesprek.

Waarom vrijwilligersbeleid?

• Om duidelijkheid te geven over hoe met vrijwilligers wordt gewerkt in de organisatie. Dit is belangrijk in organisaties waar zowel vrijwilligers als betaalde medewerkers werken, maar ook voor organisaties die geheel bestaan uit vrijwilligers.

• Ter voorkoming van onduidelijkheid, wrijving, conflicten of ongelijke behandeling tussen vrijwilligers onderling, of tussen vrijwilligers en betaalde medewerkers.

• Als stimulans voor vrijwilligers en daarmee als waardering voor hun inzet voor het doel van de organisatie.

Visie op vrijwilligerswerk

Het opstellen van een vrijwilligersbeleid begint met de vraag waarom je organisatie eigenlijk met vrijwilligers werkt:

• Wat is voor de organisatie de toegevoegde waarde van het vrijwilligerswerk/de vrijwilligers?
• Welk verband is er tussen de algemene doelstellingen van de organisatie en het vrijwilligerswerk?
• Welk verband is er tussen de algemene strategie van de organisatie en het vrijwilligerswerk?

Positie van vrijwilligers

Vrijwilligers doen specifieke werkzaamheden binnen een organisatie en hebben op grond daarvan specifieke rechten en plichten. Hun positie wordt in het vrijwilligersbeleid weergegeven in een organogram (organisatieschema).

• In welke onderdelen van de organisatie zijn vrijwilligers actief?
• Wie stuurt de vrijwilligers aan en wie is verantwoordelijk voor hun werkzaamheden?
• Wat zijn de rechten en de plichten van de (verschillende soorten) vrijwilligers?
• Bestaan er vrijwilligersovereenkomsten, afsprakenformulieren o.i.d. en hoe zien deze er uit?

Wat staat er verder in een vrijwilligersbeleid?

• Taken en taakafbakening
• Werving, selectie en introductie van vrijwilligers
• Begeleiding en scholing
• Informatie en inspraak
• Materiële voorzieningen
• Geschillen
• Evaluatie